Son DakikaDoç. Dr. Yücel Çağlar... 

Yüksek Orman Mühendisi, Araştırmacı, yazar.

Ülkemizin hem nitelik hem de nicelik olarak en üretken aydınlarındandır.

Kırkı aşkın bilimsel kitabı ve onlarca yayımlanmış makalesi-incelemeleri bulunmaktadır.

Yapıtlarının çoğu; ormancılık ekonomisi, çevre yönetimi, verimlilik yönetimi konularındadır.

Kendi deyimiyle, “sessiz tartışmalar” yapmaktadır ve bunları yayımlamaktadır kimi yayın organlarında.

“Sessiz…” dediğine bakmayın, her yazısının, incelemesinin derinliğindeki çığlıklar, aslında yaşanan ve yakın zamanlarda yaşanacak olan olumsuz gelişmelerin gürbüz ayak sesleridir.

Dilinde ses olmuştur,

Gönlündeki isyan..

Aşağıdaki kaynakta verilen “…sessiz tartışması” üzerinden bir çözümleme denemesine girişmek istedik. (Kaynak;https://www.hidropolitikakademi.org/tr/article/30164/temel-sorun-yalnizca-6831-sayili-orman-kanununun-degistirilmesi-midir-sizce).Yayım Tarihi: 29.04. 2023

Bu yazısında Çağlar, değiştirilen orman kanunu üzerinden ormancılık sorunlarını tüm boyutlarıyla gözler önüne sermektedir.

Ve bunu tarihsel ve toplumsal gelişimiyle irdelemektedir.

Son 21 yılda otuz kez değiştirilen bir orman kanunu..

Ormana, ormancılığa ve tarıma etkileri ne olacak?

Bu alanda; hangi konular, niçin, nasıl, ne zaman ve kimlerle hangi düzlemde tartışılacak?

Sadece orman-ormancılık ve ilgili boyutları değil, geniş anlamda “gezegenimizdeki tüm doğal süreçler, eko sistemler ve varlıklar” kamusal alandır, Çağlar’a göre.(Sayfa 1)

Bu yaklaşım-tutum, kanımca Büyük İnsanlık’tan yana tavır almaktır.

Ve büyük onurdur.

Yine belirtelim ki yazar bu incelemesinde, yalnızca ormancılık  değil, her tür sosyal sorunu üretim ilişkileri ve  sınıfsal bağlamıyla tartışmanın zorunluluğuna işaret etmektedir.

İktidarların sınıfsal niteliği ve buna bağlı biçimlenen ekonomi politikaları…

Sorunlar şimdilerde moda söylemlerlerde dile gelen; “liyakatsızlık, dikkatsizlik, beceriksizlik, iş bilmezlik” nedeniyle değil, kişilerin iradelerini aşıp onları öyle davranmaya iten sınıfsal yasalardan kaynaklanır.

Yaşamın diyalektiği tarihsel ve toplumsal işlemektedir.

Bu, yöntemsel bir zorunluluktur.

Şubat’ta yaşanan Büyük Maraş-Hatay deprem günlerinin ardından Mart’ın ilk haftasında hızlıca değiştirilen bir orman yasası.

Nasıl bir “beceri, kurnazlık ve el çabukluğu”…

Hangi kesimlere sağlanan büyük çıkarlar ve oluşacak olağanüstü kamusal zararlar.

Tarım ve ormancılık kesimlerindeki yaşamsal çöküşler..

Yine yazar sayın Çağlar, yazısının sekizinci sayfasında,

“…Bu düzenlemelerin ülkemizde özellikle son yirmibir yılda, başta inşaat olmak üzere izlenen arazi temelli ekonomik gelişme politikalarının egemen olduğu bir dönemde gerçekleştirilmiş olması rastlantı mıdır sizce?”

diye sorarak, hukuksal düzenlemelerle dönemin ekonomi politiği arasındaki bağlantıya dikkat çekmiştir.

Bu metinde, sorunların saptanması, esas ve ikincil nedenleri, kimi toplumsal-sınıfsal kesimlerin bakış açıları ve çözümler belirgin bir devrimci, dönüştürücü felsefe bütünlüğü içinde incelenmiştir.

Böylece ortaya konulan çalışma güncel, geçerli ve gerçekçidir.

Çalışmanın sonunda ormancılığımızda ne yapılmalı, sorusu sorulup çözüm önerilmektedir;

“…yapılması gereken, geniş anlamda kamusalcı bir ormancılığın tasarlanması, bu tasarımın yaşama geçirilmesine yönelik örgütlü ve ısrarlı çabalara girilmesidir.”

(Sayfa 20)

Bunun da elbette siyasal bir iktidar sorunu olduğu vurgulanmaktadır.

Biraz da edebiyat..

Yücel Çağlar’ın bu değerli “sessiz tartışması” bana iki eseri anımsattı;

Biri Nazım Hikmet’in “Sesini Kaybeden Şehir” şiiri, diğeri de Sabahattin Ali’nin “Ses” öyküsü.

Sesimizi yeniden “bulmak” ve daha doğrusu hiç kaybetmemek için okuyalım bu değerli “sessiz tartışma”ları.

Çok şey öğreneceğiz, bilim, felsefe, güncel ve gelecek dünyasının sürekli gelişen ve değişen evreninde..

Hem ağacı görmenin derinliğini hem de ormanı görmenin bütünselliğini birlikte yaşayacağız mutlaka.

Gözlerimize ve bilincimize çekilen perdeleri aralamanın sevincine ulaşacağız.

Sevgi ve üretkenlikle...

Dr. Halit Suiçmez
Gerçekedebiyat.com

ÖNCEKİ HABER

BENZER İÇERİKLER

YORUMLAR

Yorum Yaz

Kişisel bilgileriniz paylaşılmayacaktır. Yorumunuz onaylandıktan sonra adınız ve yorumunuz görüntülenecektir. (*)