Ne kaanüna ne cebr ü züra ne hünkâra tâbi'dir
Bu bender-gehte herkes dirhem ü dinâra tâbi'dir 
Felek bir mâh-rü aşkıyle devr ettirdi dünyâyı
Benim bahtım aceb bir kevkeb-i seyyâra tâbi'dir 
Müselsel bir esârettir zarüret her hükümette 
Ki sultan nâzıra nâzır da hizmet-kâra tâbi'dir
Giden gelmez gelen meşküktur bil kadrini hâlin
Bu dehrin mihnet ü zevki bütün efkâra tâbi'dir 
Sehâb âsâ yürürler yerde câmid gördüğün dağlar
Bütün zerrat bir kaanün-ı istimrâra tâbi'dir 
Ehâli tâbi'-i metbu'dur şâha hakikatte
Yekünun hükmü bâlâsındaki mikdâra tâbi'dir 
Ziyâ efkâr-ı asra ittiba' et râhat istersen
Has ü hâşâk zirâ cüşiş-i enhâra tâbi'dir.
Ziya Paşa
(Hayatı ve Şiirleri, Seyit Kemal Karaalioğlu, İnkilâp ve Aka, İst. 1984 s.90)
Gerçekedebiyat.com

ÖNCEKİ HABER

BENZER İÇERİKLER

YORUMLAR

Yorum Yaz

Kişisel bilgileriniz paylaşılmayacaktır. Yorumunuz onaylandıktan sonra adınız ve yorumunuz görüntülenecektir. (*)