Şiir

Hünkâra Tâbi'dir / Ziya Paşa

Atasözü sandığımız bir çok sözün sahibi aslında ünlü şairimiz Ziya Paşa'dır. 'Bed-asla necabet mi verir hiç üniforma / Zerduz palan ursan eşşek yine eşşektir' veya 'Nush ile uslanmayanın hakkı tekdir / Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötekdir' gibi sözler aslında Ziya Paşa'nın beyitleridir.

Hünkâra Tâbi'dir / Ziya Paşa
05-04-2023 14:46
05-04-2023 15:14
Ne kaanüna ne cebr ü züra ne hünkâra tâbi'dir
Bu bender-gehte herkes dirhem ü dinâra tâbi'dir 
Felek bir mâh-rü aşkıyle devr ettirdi dünyâyı
Benim bahtım aceb bir kevkeb-i seyyâra tâbi'dir 
Müselsel bir esârettir zarüret her hükümette 
Ki sultan nâzıra nâzır da hizmet-kâra tâbi'dir
Giden gelmez gelen meşküktur bil kadrini hâlin
Bu dehrin mihnet ü zevki bütün efkâra tâbi'dir 
Sehâb âsâ yürürler yerde câmid gördüğün dağlar
Bütün zerrat bir kaanün-ı istimrâra tâbi'dir 
Ehâli tâbi'-i metbu'dur şâha hakikatte
Yekünun hükmü bâlâsındaki mikdâra tâbi'dir 
Ziyâ efkâr-ı asra ittiba' et râhat istersen
Has ü hâşâk zirâ cüşiş-i enhâra tâbi'dir.
Ziya Paşa
(Hayatı ve Şiirleri, Seyit Kemal Karaalioğlu, İnkilâp ve Aka, İst. 1984 s.90)
Gerçekedebiyat.com
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ
Karikatürler