Son Dakika 

Geçtiğimiz Pazar günü Erkan Yücel Kültür Merkezi’nde yapılan Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği 10. Olağan Genel Kurulu, atılım programına birkaç yıldır etnikçi ve mezhepçi eğilimlerin yanı sıra kişisel beklentilerle karşı çıkan oluşumları etkisiz kılarak yola devam kararı aldı. Seyyit Nezir, Zühal Tekkanat, Tamer Tezin, Aydan Ay, İbrahim Hacıbektaşoğlu’nun oluşturduğu eski Yönetim Kurulu (YK) yeniden seçilirken; Azize Akkoç, Mecit Ünal, Hüseyin Alemdar, Memet Duman, Hande Ketenci yek üyeler olarak sıralandı.  Denetleme Kurulu’na (DK) Rasim Savak, Ümit Öztürk, Muhsin Bilyap, yedek üyeliklere ise Fatma Başural, Zafer Yalçınıpnar, Mustafa Sanlı seçildiler. Görev bölümü için yapılan ilk toplantıda oy birliğiyle Seyyit Nezir yeniden YK başkanlığına, Rasim Savak ise DK başkanlığına getirildi.  'Basın Açıklamasından)  

Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği 10. Olağan Genel Kurul (24.12.2017) Yönetim Kurulu Çalışma Raporu

Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği’nin 20 Aralık 2015’teki 9. Olağan Genel Kurulu’nda seçilen Yönetim Kurulu (YK) ve Denetleme Kurulu (DK) üyeleri 22 Aralık akşamı görev bölüşümü yaptı. Görev bölüşümüne göre Seyyit Nezir, Başkan; Zuhal Tekkanat, Başkan Yard.; Fatma Başural, Yazman; Aydan Ay, Sayman görevlerine oybirliğiyle seçildiler; Engin Turgut’un çalışmalara YK üyesi olarak katılması uygun görüldü. Denetleme Kurulu’nda Nezihe Altuğ, Başkan seçilirken; Mustafa Işık ve Nurcan Çelik üyelik görevini üstlendiler. (Karar: 65 / 22 Aralık)

Toplantıda, Çukurova TÜYAP Kitap fuarı için dernek standında Sayman Aydan Ay’ın görevlendirilmesi, daha önceki fuarlarda olduğu üzere, ulaşım ve konaklama giderlerinin fuar bağışlarından karşılanması kararlaştırıldı.

Görkemli 9 Ocak Anma Toplantısı

9 Ocak Cemal Süreya’yı Anma Toplantısı’nda, Genel Kurul öncesi belirlenen programın aynen uygulanması kararlaştırıldı (Karar: 66 / 22 Aralık 2015). Seyyit Nezir Başkanlığı’ndaki Yönetim Kurulu’nun atılım döneminde (2013 - 2015) derneğe içerden ve dışardan yönelen saldırıların gerek sosyal medyada, gerek Üvercinka dergisinde karalılıkla göğüslenmesi Cemal Süreya ve dernek dostu şiirseverlerce takdirle karşılanmış; 9 Ocak 2016 akşamı Barış Manço Kültür Merkezi’nde salonun hınca hınç dolduğu görkemli bir anma etkinliği gerçekleştirilmiş; 1000’in üzerinde şiirseverin salona giremeyerek geri döndüğü, gençlerin sahnede bağdaş kurarak sanatçılar arasında izlediği geceyi Ufuk Karakoç türkülerle renklendirmiştir. Etkinlik tüm ulusal basında birinci sayfadan görülmüştür (Karar: 67 / 23 Ocak 2016). Etkinlik Çukurova TÜYAP Kitap fuarında bile yankı bulmuştur.

 

Bursa TÜYAP’ta Dünya Şiir Günü kutlaması

Fatma Başural’ın yazmanlıktan çekilmesi üzerine YK Üyesi bu göreve Engin Turgut getirilmiştir (Karar: 69 / 24 Şubat 2016). Derneğin kullandığı mekânla ilgili olarak yönetime ve mal sahibine çevreden kimi tepkilerin yansıması üzerine yeni yer arayışlarına geçilmesi kararlaştırılmıştır (Karar: 70 / 29 Şubat 2016). Bursa TÜYAP Kitap Fuarı’nda 21 Mart Dünya Şiir Günü kutlamasının CSKSD tarafından düzenlenmesi 3. yılında geleneğe dönüşmenin işaretlerini vermiştir (Karar: 71 / 29 Mart 2016).

 

İzmir TÜYAP’ta Ahmet Ada anıldı

Deneğimize ve Üvercinka dergisine yaşamının son yıllarında hasta haliyle önemli katkılar vermiş bulunan Ahmet Ada, İzmir TÜYAP’ta derneğimizin düzenlediği bir etkinlikle anıldı (Karar: 72 / 06 Nisan 2016). Bostancı’da Hacı’nın Yeri’nde yemekli ve müzikli,“YAZA MERHABA” şiir dinletisi düzenlendi (Karar: 73 / 24 Nisan 2016).

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Haydarpaşa Kitap Günleri için Cemal Süreya ve Sait Maden anma etkinlikleri ile Üvercinka Şiir Dinletisi başvurularımız yanıtsız kalırken, Zaman Gazetesi yazarı Selim İleri’nin Onur Yazarı seçilmesinin üyelerimiz arasında ve ilerici yurtsever kamuoyunda yarattığı hoşnutsuzluk üzerine Haydarpaşa Kitap Günleri’nden çekilme kararımız ilerleyen günlerde ve özellikle 15 Temmuz’dan sonraki süreçte tarihî değer kazanmıştır. FETÖ’cü darbe girişiminin ayak seslerinin işitildiği günlerde, Aydınlık Gazetesi’nde bir atılım başlatmak üzere dernek başkanımıza Kültür Sanat yönetmenliği önerilmiş, gelişmenin derneğimiz üyelerince olumlu karşılanması üzerine gazetede Üvercinka yazarlarının da katıldığı 15 Haziran 2016 tarihli toplantıda yeni dönemin olası kültürel dönüşümlerine ivme kazandırma doğrultusunda alınan kararlara üyelerimizce tarihî değerde katkı verilmiştir  (Karar: 74 - 77 / 14 Mayıs - 23 Temmuz 2016).

 

Cemal Süreya unutulmadı

Cemal Süreya, her yıl dolduğu gibi, doğum yıldönümünde mezarı başında şiir ve konuşmalarla anılırken (28 Temmuz 2016), romancı Mehmet Seyda da yakınlarının katılımıyla anılmıştır (Karar: 76 / 18.06.2016).

Dernek, TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı hazırlıklarını sürdürürken bir de yemekli ve ezgili Güze Merhaba dinletisi düzenlemeyi ihmal etmedi (Karar: 81 / 22.10.2016). CKM’de Cemal Süreya’yı 9 Ocak’ta ölüm yıldönümünde anma programı hazırlıklarına başlandı (Karar: 82 / 05.11.2016). Mekân sorunlarının ardından, uluslararası kimi ilişkilere bel bağlanarak dernek dışında yürütülen kimi anma etkinliklerine şairin yakınlarının derneği sıkıntıya sokma pahasına destek vermesinin yol açtığı tartışmalar, YK’nın verimini ciddi ölçüde düşürdü. Buna karşın, karda yürümenin son derece güç olduğu, bir yerden bir yere taşıtla gitmenin son derece sıkıntılar yarattığı şiddetli kış koşullarına karşı anma programı ancak 60 dolayında şiirseverin katılabildiği bir salonda başarıyla gerçekleştirildi. Şiir ve konuşmaların yanı sıra Muammer Ketencoğlu ve ekibinin ezgileriyle renklenen program, büyülü bir kış gecesinden gizemli anılarla sona erdi (Karar: 85 / 21.01.2017).   

 

Bursa TÜYAP’ta Dünya Şiir Günü kutlaması gelenekleşiyor

Bursa TÜYAP Kitap Fuarı’nda 21 Mart Dünya Şiir Günü kutlamasının CSKSD tarafından düzenlenmesi 4. yılında geleneğe dönüşmeye yüz tuttu (Karar: 87 / 16 Mart 2017).

Konaklama maliyetinin yüksekliği nedeniyle 2017 Çukurova TÜYAP Kitap Fuarı’na katılamayan derneğin İzmir TÜYAP’a da katılmaması, öte yandan Broy Yayınevi’nde Üvercinka dergisinin okurlarla buluşması yönünde tıpkı Çukurova’da olduğu gibi gerekli özveri ve dayanışmanın sağlanmasına karar verildi (Karar: 88 / 01.04.2017).

Fatma Başural’ın ve Engin Turgut’un yorgunluk ve sağlık nedeniyle YK’dan ayrılması üzerine yedek üyelerden Tamer Tezin ve İbrahim Hacıbektaşoğlu göreve çağrılmış, Tamer Tezin YK toplantısında yazmanlığa seçilmiştir (Karar: 89 / 10.04.2017).

 

Haydarpaşa Kitap Günleri’nde CSKSD

2017 Haydarpaşa Kitap Günleri için etkinlik önerileri bu kez tartışmasız kabul edilen CSKSD, bir önceki yıl anamadığı Sait Maden’i ve Demirtaş Ceyhun’u bu kez ayrı ayrı toplantılarla Cemal Süreya’nın yanı sıra anmış, Yaza Merhaba Şiir Dinletisi’ni de yine Kitap Günleri kapsamında Barış Manço Kültür Merkezi’nde üyelerinin geniş katılımıyla gerçekleştirmiştir (Karar: 91 / 15.05.2017). Bu arada, Fevzi Günenç adlı yazarın Gaziantep’teki yerel basında yayımlanan ve sosyal medyaya yansıyan asılsız ve yakışıksız yazı ve değerlendirmelerinin Üvercinka’da yanıtlanması için başkan Seyyit Nezir’in etkin bir tutum izlemesi kararlaştırılmıştır (Karar: 91).

15 Temmuz’un yıldönümünden birkaç gün önce, korkunç bir basiretsizlik örneği verilerek Aydınlık Kitap Eki kapağının eski Zaman yazarı Selim İleri’ye, derginin içindeki üç sayfayla birlikte peşkeş çekilmesi laik ve yurtsever kamuoyunun yanı sıra derneğimiz üyeleri arasında şaşkınlıkla başlayan güçlü tepkilere yol açmış; 14 Temmuz günü gazetenin gedikli köşe yazarı Tunca Arslan, düştüğü zor durumdan kendini kurtarma telaşıyla, linç toplumu ABD’de bile hoş görülemeyecek ölçüde pişkin ve kaba bir söyleme başvurup CSKSD yönetimine intiharı önermiş, daha kötüsü bu yanlıştan ötürü üzüntü duyarak okurundan özür dilemesi gereken gazete yönetimi de Arslan’a arka çıkarak kamuoyunun haklı tepkilerinden ötürü Seyyit Nezir’i sorguya çekmiştir. Doğrusu Aydınlık gazetesine hiç yakışmayacak bu yanlışlıklar herkesin gözü önünde cereyan etmiş (Aydınlık, 14.07.2017), ama Aydınlık yönetimi sonraki günlerde de umursamazlığı seçmiştir.

YK üyeleri Zühal Tekkanat, Aydan Ay ve Tamer Tezin’in özverili çabalarına dernek üyesi bazı yazarların da katkı vermesiyle –kötü hava koşulları yüzünden önceki günlerde ülke çapında yaşanan felaketlerin yinelenmesi olasılığı nedeniyle Başkanın daha sonra YK’da uzun süre tartışmalara yol açacak muhalefetine rağmen–, Cemal Süreya doğum yıldönümünde mezarı başında şiir ve konuşmalarla anıldı (28 Temmuz 2017).

 

2017 TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı 2017 hazırlıkları

TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı’na Cemal Süreya’yı anma etkinliğinin yanı sıra şiir dinletisi için başvurulmuştur. Üvercinka Yayın Dizisi’nin hazırlanmasına, çalışma ilkelerinin düzenlenmesine karar verilmiş, ilk kitap olarak Aydan Ay’ın yazdığı Zühal ile Cemal kitabının TÜYAP Kitap Fuarı’na yetiştirilmesi belirlenmiştir (Karar: 94 / 09.09.2017). Bu arada, ödentisini ödemeyen kişilerin tüzük gereği ve Dernek Yasası uyarınca düşen üyelikleri kendilerine bildirilerek yeniden form doldurup üyelik için başvuru haklarının saklı olduğu da iletilmiştir. Kaldı ki Dernekler Masası’na verilen yıllık beyannamelerde, ödentisini vermeyen üyelerin durumunu açıklamada her yıl yaşanan sıkıntıların dernek için oluşturduğu olumsuzlukları aşma yönünde ciddi ve kalıcı çözüm yaratma olanağı da böylece sağlanmış olmaktadır. Üyeliği düşenlerin yarattığı gerginliği yumuşatmak üzere 24 Ekim’de Güze Merhaba şiir etkinliği düzenlenmiştir (Karar: 95 / 07.10.2017).

 

10. Olağan Genel Kurul Kararı

Denetleme Kurulu Başkanı Nezihe Altuğ’un istifası sonrasında asil üyeliğe çağrılan Melahat Babalık’ın görevi kabul etmeyişi üzerine Denetleme Kurulu asil üyeliğine daha sonraki yedek üye Ümit Öztürk’ün katılması sağlanmış, Denetleme Kurulu Başkanlığına Mustafa Işık seçilmiş, Denetleme Kurulu’nun raporu Yönetim Kurulu’na sunulmuştur. Aynı gün Yönetim Kurulu, 31 Ekim 2017’de yapılmak üzere 10. Olağan Genel Kurul kararı almıştır (Karar: 96 / 12.10.2017).

Çoğunluk sağlanamaması üzerine durum bir tutanakla saptanmış olup TÜYAP Kitap Fuarı ve sonrasındaki yorgunluklar ve etkinlikler nedeniyle ikinci toplantının 24 Aralık 2017’de yapılması duyurulmuştur. İlk toplantıya gelen Mehmet Ali Işık, toplantıda yeniden üyelik formu doldurarak başvurmak yerine gerginlik çıkarma, dahası toplantı öncesi günlerde İbrahim Hacıbektaşoğlu ve Aydan Ay’a gözdağı verme yoluna başvurmuş, Zühal Tekkanat’ı Vedat Akdamar üzerinden rahatsız etmiş, ancak bu çabaları sökmemiştir (Telefonla gözdağı ve tacizlerle ilgili haberler Üvercinka’nın Kasım 2017 sayısında ve Aydınlık’ta yer almıştır)*.

 

Genel Kurul’dan yeni dönemde de görev istiyoruz

İki yıl süresince, YK’nın düzenlediği etkinliklere katkı sağlayarak bize güç ve cesaret aşılayan bütün üye ve dostlarımıza teşekkürü borç biliyoruz. Belirtmek isteriz ki, Yönetim Kurulumuz, yeni dönemde aynı ilkeli, kararlı ve coşkulu çalışma isteğiyle yönetime adaydır. Geçtiğimiz 4 yıllık dönemde, derneğin kişisel amaç ve heveslerle özel mülkiyet olarak kullanılmasını ve bu yönde beslenen niyetleri kesinlikle sona erdirip bağımsız bir kimlik kazanıp yapılanması çabamızı başarıyla sonuçlandırdık. Kimi geriye dönüş heveslerinin sayın üyelerce bir daha düş kırıklığına uğratılarak, derneğin bağımsız kimliğinin pekişmesi yönünde kesin ve kararlı tutum izleyen ekibimizle dayanışmanın sürdürülmesini istiyoruz. Bu anlayışı kalıcı kılma doğrultusunda, üyelerimize ve şiir severlere sürekli bir buluşma ve etkinlik ortamı sağlamak üzere yeni girişimler için Genel Kurul’dan destek umuyoruz. Oluşturacağımız kollarda YK’ya işbirliği içinde çalışacak ekiplerin bir program çerçevesinde düzenleyeceği etkinlikler için onay bekliyoruz. Kuramsal bir edebiyat dergisinin yanı sıra, derneğin planlayacağı çok yönlü yayın girişimleri için çalışma birimleri oluşturmak üzere kolları sıvamak istiyoruz. Genel Kurul’un güç ve cesaretimizi pekiştirmek üzere, Seyyit Nezir’in başkanlığındaki ekibimize yeni dönemde de görev vermesini umutla bekliyoruz.

Saygılarımızla...

* İki toplantı arasındaki süreçte TÜYAP’taki etkinliklerden 40 gün sonra dernek üyesi yazar ve şairlerin yanı sıra dost yazar ve edebiyatseverlerin katılımıyla Üvercinka’dan Üvercinka’ya şiir dinletisi düzenlenmiş, bugünkü Genel Kurul için birlik ve dayanışma duygusu pekiştirilmiştir... Ne ki bu arada 2017’nin 9 Ocak anması sürecinde yaşanan kimi olumsuzlukların bu yıl da yinelendiği görülmektedir. Uluslararası kimi ilişkilere bel bağlanarak dernek dışında kişisel çıkar ve saygınlık için yürütülen kimi anma girişimlerine Cemal Süreya’nın yakınlarınca derneği sıkıntıya sokma pahasına destek verilmesinin yol açtığı sakıncalar bu yıl da kendini göstermiştir. Kaldı ki ABD Başkanı Trump’ın Ortadoğu’daki ateş çemberine benzin dökmeye çalıştığı şu günlerde kişisel çıkar ve saygınlık için Cemal Süreya’nın adını kimi kişilerin uluslararası ilişkilerde kullanma niyetlerine destek verilmesi, Cemal Süreya’nın anısını olduğu kadar derneğin adını da zedeleyebilecek sonuçlara gebedir. Cemal Süreya etkinliklerinde, şairin yakınlarının derneği yok sayarak kişisel ilişkilere yönelmesinin zararları Genel Kurul’da bağlayıcı bir kararla belirlenmelidir. 

 

GERCEKEDEBİYAT.COM

ÖNCEKİ HABER

BENZER İÇERİKLER

YORUMLAR

Yorum Yaz

Kişisel bilgileriniz paylaşılmayacaktır. Yorumunuz onaylandıktan sonra adınız ve yorumunuz görüntülenecektir. (*)