Tıpkı analizanın arzusunun bedelini ödemesi gerektiği gibi analistin de masaya bir şeyler getirmesi gerekiyor. Analist statüsünü korumak için kendisinin de bedel ödemesi gerekiyor. “Sözlerle, yorumlarıyla öder […].”[1]

Ama aynı zamanda belli bir emri reddederek, istisna olasılığını açarak da öder!

Avusturya'daki pek çok kurum, ortak ve standart bir uygulama olarak seans başına 45 ila 50 dakika arasında sıkı bir zaman yönetimi talep ediyor. Peki ya analist bu kuralı sorgularsa ve seansı sürenin uzunluğundan değil de analizcinin konuşmasından dolayı kesmeye karar verirse? Freud'dan beri bilinçdışının zaman boyutundan farklı bir boyuta ait olduğunu biliyoruz.[2]

Bazıları kişinin neden “kısa bir oturuma” [la séance Courte] katılması gerektiğini sorabilir. Jacques-Alain Miller konuya giriyor: “'Kısa oturum' terimi, daha uzun veya standartlaştırılmış bir oturumun varlığını ima eder. Ama bu çok dar görüşlülük. La séance'ı başka bir şey olarak, ‘hepsi değil’ (pas-tout) mantığından yola çıkarak okumamız gerekiyor. La séance'ın süresi yoktur.”[3] Kesim farklı bir yerden gelir ve analizin üzerindeki etkisi de öyledir.

Kurumsal uygulanabilirliğe ilişkin daha iyi değerlendirmelere karşın, analist bir kesinti yapar. Böylece analizci, 50 dakikalık katı uygunluğun ve saatin sürekli tik taklarının ötesinde bir şeyleri ortaya çıkaran bir analiz şansına sahip olur. Analist bunu, analitik deneyimin etik koşullarının ne pahasına olursa olsun garanti edilmesini sağlamak için yapar. Lacan, analistin sadece sözle ödeme yapmadığını, bunun yerine “kendi derisini riske atması” gerektiğini belirtiyor.[4] Bu risk aynı zamanda belli bir sorumluluğu da işaret ediyor. Açıkçası, her kurumsal sistemde rahatlatıcı bir rahatlık duygusu olabilir. Jacques-Alain Miller, günümüzün psikanalist etiğinin oportünizme yerleşip yerleşmemesi gerektiği sorusunu gündeme getiriyor.[5] Lacan'ın, değişken süreli seanslara ara vermeyi reddettiği için IPA'dan (Uluslararası Psikanaliz Birliği) “aforoz edilmesi” sonrasında, haklı olarak ifşa ettiği bir durum ortaya çıktı:: “Herkesin tatmini dışında, bireyin tatmini yoktur.”[6]

Analistin, özellikle de yerleşik bir normun aleyhinde konuşuyorsa mutlaka bedelini ödemesi gerekir. Analist konuşarak çatışmaya girer. Her psikanalitik deneyimin temelini oluşturan tekilliğin önemine dikkat çeker.

Açıkça reddederek, istisnaya ve nihayetinde birçok istisnaya yer açarak, kendini riske atıyor, her şeyi riske atıyor ve hatta tamamen ironik olmayan bir şekilde, bizzat kurumdaki yerini bile riske atıyor.

Bu kör bir isyan eylemi değil, daha ziyade başka bir şeyin eylemidir: Bu, analistin arzusundan doğan bir eylemdir.

[1] Lacan, J. "Psikanalizin Etiği: Jacques Lacan'ın Semineri, Kitap VII (1959-1960)." Jacques-Alain Miller tarafından düzenlenmiştir. Dennis Porter'ın çevirisi. Londra: Routledge, 1992, 291.

[2] Miller, J.-A. Erotik der Zeit ve diğer Texte über das Geniessen çeviri. Yazan: Mathias Althaler (2021): 199.

[3] Miller, J.-A. En Ligne, L'École de la Cause freudienne'de Jacques-Alain Miller ile birlikte. La Cause du Désir, 2013/3 N° 85: 8 –13.

[4] Lacan, J. “Tedavinin Yönü ve Gücünün İlkeleri.” Bruce Fink'in çevirisi. Écrits'te: İngilizce İlk Tam Baskı, 489-542. New York: Norton, 2006.

[5] Miller, J.-A. Psikanalitik Tedavinin Çelişkileri. Çeviren: Bogdan Wolf, Psychoanalytic Notebooks, No. 4 (Bahar 2000), 65-73.

[6] Lacan, J. "Psikanalizin Etiği: Jacques Lacan'ın Semineri, Kitap VII (1959-1960)." Jacques-Alain Miller tarafından düzenlenmiştir. Dennis Porter'ın çevirisi. Londra: Routledge, 1992, 292.

Paulina Tanterl
Çeviren: Zeynep Kızılırmak
https://www.thelacanianreviews.com 

ÖNCEKİ HABER

BENZER İÇERİKLER

YORUMLAR

Yorum Yaz

Kişisel bilgileriniz paylaşılmayacaktır. Yorumunuz onaylandıktan sonra adınız ve yorumunuz görüntülenecektir. (*)