Yeryüzünde kültür üreten tek varlık, insanoğludur. Sosyal ve kültürel bir varlık olan insanoğlu, kendisine dayatılan eski ve gerici düşünce biçimiyle yetinemez olmuştur. Çünkü insanın tanımında eskiyle yetinmek değil, yeniyi yaratmak vardır. 

Eskiyle yetinenlerin yarattığı karanlık tablo, birdenbire karşımıza çıkmış değildir. Karanlık güçler, siyasal erkini darbelerle perçinlemiş, darbecilerin dozerle açtığı yol, sonraları siyasetçiler tarafından asfaltlanmıştır. Devletin elindeki bütün olanaklar, iç ve dış sömürücü güçlerin isteği doğrultusunda ve onlarla işbirliği içinde, gerici güçler tarafından biçimlendiriliyorsa genç kuşaklar da doğal olarak bu etkilenmenin içinde yetişecektir.

Yaşanan bu genel görünüm karşısında, aydınlık güçlere, ilerici insanlara düşen sorumlulukların başta geleni, ortak hedeflerde birleşmektir. Bizi başarıya götürecek olan, bütün ilerici güçleri aynı pistonun ardında toplayabilme anlayışı ve uygulamasıdır. Ancak bu sayede etkin bir “muhalefet seferberliği”ne girişilebilir. Söz konusu seferberlik, hem uzun vadeli, hem de kısa vadeli amaçlar için geçerlidir.

Bizi başarıya götürecek yolun “güç birliği” olduğunu biliyoruz, hepimiz bunu söylüyoruz, ama doğrusunu isterseniz, uygulamada aynı başarıyı gösteremiyoruz.  

Özellikle düşünce ve kültür-sanat etkinliklerinin düzenlenmesinde, birbirine yakınlık duyan dernek ve kuruluşların tabanlarını bir araya getirmenin sayısız yararları vardır. Toplumda yeterince yerleşmemiş olan “güç birliği geleneği”ni, sanat etkinlikleri yoluyla yeşertebiliriz. Bu tür elbirliğiyle gerçekleşecek çalışmaların meyveleri olgunlaştıkça, düşünce ve sanat alanındaki yaygınlaşma oranı da yükselecektir. Adı konsun konmasın, ilerici kuruluşları bir araya getiren birlik-bütünlük kavrayışı, gençliğimizin önünde yepyeni, aydınlık bir hava oluşturacak, gençlerimiz de bu temiz havayı solumaya başlayacaktır.

İyimser olmak zorundayız. Biz görev bilinciyle davranır ve dayanışma içinde olursak, gerici çevre ve düşünceler karşısında başarı kazanmamız kolaylaşacaktır.

Ahmet Say

GERCEKEDEBİYAT.COM

ÖNCEKİ HABER

BENZER İÇERİKLER

YORUMLAR

Yorum Yaz

Kişisel bilgileriniz paylaşılmayacaktır. Yorumunuz onaylandıktan sonra adınız ve yorumunuz görüntülenecektir. (*)