Ermeni kökenli ASALA örgütünün 70’li yılların ortalarından itibaren hem Türkiye’de hem de yurtdışında giriştiği terör saldırıları ve diplomatlara yönelik suikastler, Ermeni sorununun daha fazla gündemimize girmesine neden olmuştu. Özellikle yurtdışında görev yapan diplomatlarımızın birbiri peşi sıra şehit edilmesi; Batılı devletlerin vurdumduymazlığı ve hatta ASALA’ya arka çıkması bu durumun ülke içinde yarattığı haklı infial, Ermeni konusu hakkında daha fazla yayın yapılmasına neden olmuştur.

YANLIŞ STRATEJİYLE YÜRÜTÜLEN YAYINCILIK

İlk başlarda Ermeni sorunu üzerinden yürütülen yayıncılık faaliyeti, genel anlamda tarihsel bilgiden yoksun, siyasi stratejiden uzak, şoven ve kışkırtıcı bir temelde yürütülmekteydi. Yanlış stratejiyle yürütülen yayıncılık faaliyetinin başarı kazanma şansı yoktur ki son 50 yıl bunu döne döne kanıtlamıştır.

Ermeni meselesinin kökeninde yatan gerçek nedeni araştırmadan ve bunun tarihsel nedenlerini açıklığa kavuşturmadan, 1915 savaş koşullarında yaşananları gerçekçi ve tarihsel bir açıdan değerlendirmeden yürütülen “Biz değil, asıl Ermeniler bizi katletti” ekseninde yapılan yayınlar, zamanla, insanlarımızı aydınlatamamasından dolayı yarardan çok zarar da vermişti. Çünkü Türk insanını, tarihsel geçmişi hakkında bilgilendirmeyen, belgelere dayanmayan, gerçeği araştırmayı ve bilimsel olmayı önemsemeyen, hamaset kokan ve şoven bir üslupla yürütülen yayıncılık faaliyeti bir noktadan sonra etkisiz kalmanın ötesinde zarar da verecekti ki 90’lı yıllardan itibaren olan da budur.

Sovyetler Birliği’nin çöküşünün ardından bir süreliğine de olsa atağa geçen Amerika Birleşik Devletleri, 90’lı yıllarda kurulan Ermenistan devletini de yanına alarak Türkiye aleyhine kampanyaya başlamıştı. Çünkü amaç, uluslararası alanda Ermeni davasının avukatlığına soyunmak değil, fakat Ermeni Soykırımı kampanyası üzerinden Türkiye’yi parçalamak ve ulusal devletini ortadan kaldırmaktı. Amaç dinci gericilik ve etnik milliyetçiliği kışkırtarak, uluslararası sermayenin önünde bir engel teşkil eden ulusal devletleri zaafa uğratmaktı ki Türkiye açısından Ermeni sorunu bu konuda bulunmaz bir fırsattı. Yurtdışında ve ülkemizde yürütülen saldırgan kampanya, yukarıda bahsettiğimiz yanlış çizgi ve üslup nedeniyle kısmen etkin de olmuştu. Bir süre sonra Ermeni Soykırımı kampanyası Türk aydınları ve kısmen de neoliberal solcular içinde de örgütlenmeye başlandı.

TOZLU RAFLARDA KALAN CİDDİ ARAŞTIRMALAR

Ancak bütün bu olumsuz duruma rağmen 50’li yılların ortalarından itibaren bilim dünyası içinde konuya ilişkin ciddi çabalar da veriliyordu.

Prof. Dr. Türkkaya Ataöv, Esat Uras, Kamuran Gürün, Mim Kemal Öke gibi aydınlarımız, diplomatlarımız ve bilim adamlarımız, konunun tarihsel ve güncel nedenlerini ortaya koyan ciddi araştırmalar da ortaya koymuşlardır. Bu araştırmaların etkisiyle üniversite çevrelerinde yeni bir araştırmacı kuşak ortaya çıkmaktaydı, ancak Batı yanlısı hükümetlerin aymaz tutumu nedeniyle bu araştırmalar geniş halk kitlelerine ulaşamadı. Ne yazık ki bu araştırmalar, sınırlı sayıda diplomatın, bürokratın ve siyasetçinin kütüphanesinin dışına da çıkamadı.

ERMENİ ve RUS BELGELERİNDE ERMENİ SORUNU GERÇEĞİ

Geniş halk yığınlarını aydınlatmak, Türkiye’nin haklı tezlerini yurtdışında ortaya koymak ancak düzgün bir stratejiye sahip olanlarca yapılabilirdi ki İşçi Partisi ve Kaynak Yayınları bunu gerçekleştirdi. Yayınevi bu amaçla 2000’li yılların ortalarından itibaren “Ermeni Soykırımı Yalanı Dizisi” başlığıyla önemli bir yayın faaliyetine girişti. İstanbul Üniversitesi araştırma görevlisi Mehmet Perinçek’in büyük bir zahmetle Rus kütüphanelerinin tozlu raflarından indirdiği raporlar, kitaplar ve belgeler bir bilim adamı titizliğiyle incelenmiş, tasnif edilmiş ve Türkçeye çevrilmiştir.

Bu kapsamda hazırlanan ve Türkçeye çevrilerek okurun hizmetine sunulan Ermenistan devletinin ilk başbakanı Ovanes Kaçaznuni’nin Taşnak Partisini’nin Yapacağı Bir Şey Yok kitabı büyük bir ihtiyacı karşıladı. Kaçaznuni’nin bizzat kendi partisine sunduğu tarihsel raporu, bir anda bütün tartışmaları bitirdi ve Türk tezlerinin haklılığını kanıtladı.

Ardından gelen diğer yayınlar ki bunların arasında Ermeni yazarlar, Rus generalleri ve diplomatlarının raporları bulunmaktaydı, önemli bir ihtiyacı karşılamıştı. Artık Türkiye’nin tezleri bizzat Ermeni ve Rus yazarlarının saptamalarıyla hem ülke içinde hem de yurtdışında etkin olabilirdi. Yayınevi, birçoğu 100 sayfayı geçmeyen bu rapor ve belgeleri, yüz binlerce basarak ve hatta bunların en önemlilerini yabancı dillere de çevirterek Türk halkına olağanüstü bir hizmette bulunmuştur.

YAPACAK DAHA ÇOK ŞEY VAR

Bugünden geriye bakıldığında Ermeni konusunu içeren yayıncılıkta önemli bir yolun kat edildiği söylenebilir, ama bu hiç de yeterli değildir. Çünkü Ermenilerin duygularını istismar eden Batı merkezli odaklar, Türkiye’yi soykırımcı ilan edebilmek için yüz binlerce kitap yayımlamış, ansiklopedilere “Ermeni Soykırımı” maddesi eklemiş, milyonlarca doküman üretmiş ve gene milyonlarca internet sitesi faaliyete geçirmiştir. Bir avuç Türkiyeli yurtseverin yurt dışındaki karşı faaliyeti önemli ölçüde boğulmaktadır.

Türkiye’de verilen mücadele ise yeterli olmaktan uzaktır.

KAYNAK YAYINLARI “ERMENİ BELGELERİYLE ERMENİ SOYKIRIMI YALANI” DİZİSİ

Türkçe

1. OVANES KAÇAZNUNİ/ Taşnak Partisi'nin Yapacağı Bir Şey Yok

2. A.A. LALAYAN/Taşnak Partisi'nin Karşıdevrimci Rolü (1914-1923)

3. KIZIL KİTAP-İngilizleri Mavi Kitap'ına Sovyetlerin Yanıtı

4. A.B. KARİNYAN/ Ermeni Milliyetçi Akımları

5. MEHMET PERİNÇEK/ B.A. Boryan'ın Gözüyle Türk-Ermeni Çatışması

6. KARİBİ/ Ermeni İddialarına Yanıt Gürcü Devleti'nin Kırmızı Kitap'ı

7. S.G.PİRUMYAN / Diasporadaki Taşnaklar

8. Çarlık Polis Raporlarında Taşnaklar

Yabancı Dilde Yayınlarımız

İngilizce

1. HOVHANNES KATCHAZNOUNI/ Dashnagtzoutiun Has Nothing to Do Anymore

2. A.A.LALAYAN/ The Counter-Revolutıonary Role of the Dashnagzoutıun Party

3. A.B.KARİNİAN / Armenıan Natıonalıst Movementes

Almanca

1. HOVHANNES KATCHAZNOUNI/ Für Die Dascnakzutyun Gibt Es Nichts Mehr Zu Tun

2. A.A LALAYAN/ Die Konterrevolutionäre Rolle Der Daschnakzutjun Partei

3. A.B.KARİNJAN/ Armenische Natıonalıstısche Strömungen

Fransızca

1. HOVHANNES KATCHAZNOUNI/ Le Parti Dachnak N'a Plus Rien a Faire

2. LE MENSONGE DU GENOSIDE  A PARTIR DES DOCUMENTS ARMENIENS ET RUSSES Le Résumé des Documents Présendés par Doğu Perinçek

au Tribunal de Lausanne

İsveççe

Hovhannes Kachaznuni: FÖR PARTIET DASHNAKTSUTIUN ÅTERSTÅR INGET ATT UTRÄTTA

İspanyolca

Hovhannes Katchaznuní: EL PARTİDO DASHNAK YA NO TIENE NADA MÁS QUE HACER

Sadık Usta
Kaynak Yayınları Genel Yayın Yönetmeni

ÖNCEKİ HABER

BENZER İÇERİKLER

YORUMLAR

Yorum Yaz

Kişisel bilgileriniz paylaşılmayacaktır. Yorumunuz onaylandıktan sonra adınız ve yorumunuz görüntülenecektir. (*)