Son DakikaEDEBİYATTA HUKUK KİTABI ÇIKTI

Kanaatimizce hukuka referans olmuş büyük yazınsal ve düşünsel yapıtların okunurluk ve bilinirlik oranının yükselmesi insanımızı da hukukçumuzu da niteliksel olarak bir üst boyuta eriştirecek bir gerekliliktir.

Aslında çağdaş bir bireyin ya da en azından ortalama bir entelektüel olması beklenen her hukukçunun bu büyük yapıtları henüz lise aşamasındayken okumuş ve içselleştirmiş olması gerekirdi. O halde sual şudur: Uygarlığı oluşturan temel yapıtlardan bihaber olunarak uygar bir dünya kurulabilir mi?

Yanıt çok açık: Hayır!

İşte bu alandaki boşluğu doldurmak üzere ortalama bir hukukçu için okunmazsa olmaz yapıtları sorup, soruşturup, araştırıp, inceleyip sıralayarak bir liste hazırladık.

Bu listedeki büyük yapıtlar hakkında konunun uzmanı akademisyen, yazar ve hukukçuların yazmış oldukları inceleme yazıları vasıtasıyla bu eserlerdeki derinliklerin ve uygarlığa ilişkin varsıllıkların, hukuksal algıya dair insanlık durumlarının ve kavramların tartışılmasını ve içselleştirilmesini sağlamak istedik.

57 yazar (ve 2 çevirmen), 83 yazıda, 94 ayrı kitabı inceledi. Umarız Türk edebiyat ve hukuk tarihinde daha önce yapılmamış nitelikte, nicelikte ve kapsamda olan bu kolektif eserde sözü edilen büyük yazınsal ve düşünsel yapıtlardan birini ya da birkaçını okumaya vesile olur bu çabamız.

Daha adil bir dünya için… (Tanıtımn metni)

EDEBİYATTA HUKUK

ARKA KAPAK YAZISI

Edebiyatta Hukuk, hukukçu, edebiyatçı, akademisyen ve sanatçılardan oluşan seçkin bir grup tarafından kaleme alınan 83 makaleden oluşan bir kaynak eserdir.

Yayın ekibi, katkı sunacak yazarları belirlerken hukukçuların yanı sıra farklı meslek gruplarından ama yolu bir şekilde edebiyatla kesişenleri tercih etmiştir.

Bu tercihlerinde hukukun farklı meslek grupları için anlamının ortaya konulması güdüsü etkili olmuştur.

Sadece hukukçulara yönelik bir eser yerine edebiyatın içinde hukukun izini sürmek isteyen çok daha geniş bir okur kitlesi hedeflenmiştir.

Edebiyatta Hukuk’ta, okurların edebiyatın ve hayatın içinde hukukun yeri ve önemi üzerine düşünmeleri amaçlandığı gibi, kapsamlı bir okuma listesi de sunulmaktadır.

Lysistrata (Kadınlar Savaşı) gibi Antik Yunan tragedyalarından Reis Bey gibi günümüz tiyatro eserlerine, Suç ve Ceza gibi klasikleşmiş romanlardan Dünyanın En Güzel Arabistan’ı gibi şiirlere, Fahrenheit 451 gibi distopyalardan Mülksüzler gibi ütopyalara, Benim Adım Kırmızı, İnce Memed gibi bu toprağın emeklerinden Yeniden Çarmıha Gerilen İsa, Bülbülü Öldürmek gibi dünya edebiyatının önemli verimlerine uzanan geniş bir perspektif içinde toplam 94 kitap 83 ayrı makalede anlatılmıştır. 10 başlık altında kategorize edilen yazılar, 57 yazar ve 2 çevirmen  tarafından kaleme alınmıştır.  

Kanunlar, iktidarlarla birlikte değişir, gelip geçicidir. Kalıcı olansa adalet fikridir. Vicdan duygusunu tatmin eden bir mahkeme kararı yasaya aykırı olsa dahi halkın gönlünde onanmış demektir. Tam tersi uygulamalar ise toplum vicdanını yaralayarak yasaları tartışılır hale getirir.

Adil bir dünya, toplumun vicdanında yer bulan yasalar ve hukukun üstünlüğü için bir işaret taşı olacağı düşünülen Edebiyatta Hukuk’un kara kaplı kitaplarda kalan değil okuyanların ruhuna kazınan kalıcı bir yasa maddesi olmasını dileriz.

Yayınevi: Papirüs Yayınları

Kitap: Edebiyatta Hukuk

Baskı: 1. baskı

Kâğıt cinsi: Kitap Kâğıdı

Tür: Araştırma / Analiz

Yazar: Hikmet Temel Akarsu, Mehmet Fırat Pürselim, Rana Hima,

Türkiz Özbursalı, Fuat Sevimay, Sabri Kuşkonmaz

ISBN: 978-625-7808-33-0

Baskı: Şubat 2023, İstanbul

Fiyat: 320 TL

 Gerçekedebiyat.com

ÖNCEKİ HABER

BENZER İÇERİKLER

YORUMLAR

Yorum Yaz

Kişisel bilgileriniz paylaşılmayacaktır. Yorumunuz onaylandıktan sonra adınız ve yorumunuz görüntülenecektir. (*)