Edebiyatımızda ve denizcilikte iz bırakan bakış açılarını barındıran eser, şimdiden en çok aranan ve ilgi gören denizcilik kitaplar arasında yerini aldı.

Deniz kültürünü yaygınlaştırmayı kendine amaç edinen Naviga Yayınları’nın bu yeni kitabı, 32 yazarın 66 denizcilik şaheseri hakkında kaleme aldığı incelemelerle deniz yazınsallığının temel yapıtlarını içeriyor.

360 sayfalık kitap, her denizcinin ve edebiyat tutkununun kütüphanesinde bulunması gereken önemli bir rehber niteliği taşıyor.

Birbirinden değerli akademisyenlerin, yazarların, amatör denizcilerin yazdığı makale ve incelemeleri içeren eserin sayfalarında, Sait Faik’in sadeliğini, Sadun Boro’nun maceraperest ruhunu, Barbaros Hayrettin Paşa’nın cesaretini hissedebiliyor, bu değerli yazarların kelime deryasında kendinizden bir parça bulabiliyorsunuz.

Bu seçkide denizcilik bilinci edinebilmek için okunması gereken önemli kitaplar yer alıyor. Sunuş bölümünde seçkideki eserleri okumanın önemi şu sözlerle anlatılıyor: “Sözün özü; denizciliği sevip de bir yelkenlisi olup da bu güzelim eserleri okumamış olanlara üzülmek gerek. Denizciliğin inceliklerine ve gerçek derinliğine erişmek ancak ve ancak bu türden şaheserleri okumakla olur. Bu eserleri okumadan denize sevdalananların hikâyesi ise bir balığınkinden pek az farklı olur.”

Naviga Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Tuba Noyan ise kitabın önsözünde şu ifadelere yer veriyor: “İyi bir denizci aynı zamanda iyi bir okurdur da.

"Denizcilerin kendi ‘literatüründe’ yer alan ‘denizi okumak’ sadece tepesindeki bulutu ya da denizin üzerindeki çırpıntıyı gözlemlemek değildir.

"Doğanın tüm verilerini toplamak, bir yazarın satır aralarında ne dediğini anlamakla aynı çabadır.

"Edebiyatta Denizcilik, Denizcilikte Edebiyat sayfalarında bir araya gelen yazarların ve edebi türlerin çok çeşitli olması, su ile ilgili yazı yazmakla fikren seyahat etmenin derin bir yakınlık içinde olduğunu gösterir. Bu kitap uzun bir edebi eserler listesinin ilk bölümü olarak düşünülmelidir. Şüphesiz ki; ele alınması gereken en az bir bu kadar daha klasik, seyahatname, kısa hikaye, şiir kütüphanemizin raflarında bizleri beklemektedir.”

ARKA KAPAK YAZISI

Hikmet Temel Akarsu ve Emre Karacaoğlu’nun hazırladığı bu kitap birbirinden değerli akademisyenlerin, yazarların, amatör denizcilerin kaleme aldığı makale ve incelemelerle dünya ve Türk edebiyatı eserlerine taze bakış açıları getiriyor.

Hepsinin ortak noktası deniz olan destanlar, efsaneler, klasik romanlar, denemeler, şiirler, seyahatnameler arasında okuru farklı ‘düşünce’ limanları arasında seyre çıkarırken, aynı zamanda medeniyetler arasındaki en büyük bağın edebiyat ve deniz üzerinden kurulduğunu da gözler önüne seriyor.

Bu eserin sayfaları arasında Sait Faik’in sadeliğini, Sadun Boro’nun maceraperest ruhunu, Barbaros Hayrettin Paşa’nın cesaretini, Azra Erhat’ın ve Halikarnas Balıkçısı’nın doğayla insan aşkını, Thomas More’un zamanın ötesindeki yenilikçilik anlayışını, Jules Verne’in bilim kurgu dünyasındaki gerçekçiliğini görecek ve daha nice yazarın kelime deryasında mutlaka kendinize ait bir liman bulacaksınız.

Edebiyatta Denizcilik, Denizcilikte Edebiyat’ın bu ilk seçkisi, Naviga Yayınları tarafından ülkemizde deniz kültürünü oluşturmak ve yaymak adına sunulan en önemli eserlerden biridir.

Bu üç yeni kitaba bayilerden ya da  www.denizkutuphanesi.com üzerinden ulaşabilirsiniz.

NAVİGA YAYINLARI HAKKINDA

Yayın hayatına Tu¨rk denizcilik ku¨ltu¨ru¨ne katkıda bulunmak hedefiyle bas¸layan Naviga, bugu¨ne kadar bu konuda pek c¸ok adım attı. Bunlardan biri de kitap yayıncılıgˆı oldu.

Naviga Yayınları, Osman Atasoy’un Uzaklar adlı eseriyle bas¸ladıgˆı deniz kitapları serisinde uzun sayılmayacak bir su¨rede; u¨lkemizin ve du¨nyanın o¨nemli yazarlarının eserlerini Tu¨rk okurlarına kazandırmayı bas¸ardı. Bunlar arasında; yelkenle du¨nya turunun piri kabul edilen Joshua Slocum’un I·lk Defa Tek Bas¸ına adlı eseri ile Fransız yelkenciligˆinin en bu¨yu¨k ustası Bernard Moitessier’nin Uzun Yol, Steven Callahan’ın Bas¸ıbos¸, u¨nlu¨ kadın yelkenci Ellen MacArthur’un Avucumdaki Du¨nya, Derek Lundy’nin Tanrı’nın Terk Ettigˆi Deniz gibi bas¸ yapıtları sayabiliriz.

Naviga Yayınları; Turgay Noyan, Meric¸ Ko¨yatası, Yu¨cel Ko¨yagˆasıogˆlu, C¸etin Kent, Cem Kozlu, Aksona Mehmet, Tahsin Ceylan gibi Tu¨rk amato¨r denizciligˆinin u¨nlu¨ yazarlarının eserlerinin de yayıncısı oldu. Osman Atasoy’dan sonra du¨nya gezgini Tu¨rk denizcileri Hu¨lya Leigh, Alim Su¨r ve Hakan O¨ge’nin mu¨kemmel eserleri de yine Naviga imzasıyla Tu¨rk denizcilerinin kitaplıklarını su¨sledi. Naviga Yayınları “Edebiyatta Denizcilik, Denizcilikte Edebiyat” Deniz Kitapları Serisi’nin 34. eseri olarak kütüphanelerde yerini aldı.

HİKMET TEMEL AKARSU KİMDİR?

Romancı, öykücü, hiciv ve oyun yazarı Hikmet Temel Akarsu, 1960 yılında Gümüşhane'de doğdu.

Dokuz yaşında ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşti.

İTÜ Mimarlık Fakültesi’ni bitirdi. Roman, öykü, deneme, makale, eleştiri, oyun ve senaryo yazarlığı da dâhil olmak üzere edebiyatın hemen tüm alanlarında ürün verdi. Sadece seri romanları değil, hiciv ve eleştiri yazıları da toplumda yankı buldu.

Kayıp Kuşak, İstanbul Dörtlüsü ve Ölümsüz Antikite gibi roman serileri saygın yayınevlerince kitaplaştırıldı. Yazıları Varlık, Gösteri, Notos, Radikal Kitap, Cumhuriyet Kitap, Birgün Kitap, Yasak Meyve, Sıcak Nal, Roman Kahramanları gibi dergilerce yayınlandı. Bir dönem köşe yazarlığı yaptı.

Öyküleri Babalar ve Kızları adıyla 2005 yılında İnkılap Yayınları, Dekadans Geceleri adıyla 2008 yılında Varlık Yayınları, Şairlerin Barbar Sofraları adıyla 2014 yılında Doğan Kitap tarafından yayımlandı. İlk gençlik kitabı Can Yayınları’nca 2006 yılında Güzelçamlı'nın Kayıp Panteri adıyla yayınlandı.

Taşhan adlı radyo oyunu 2006 Temmuz ayında, Yurtdışı Sevdası adlı radyo oyunu ise 2008 Mart ayında sekizer bölüm halinde TRT Radyo 1’de tefrika edildi.

Ömer Seyfettin'in Asilzadeler adlı öyküsünden uyarladığı oyun 2008-2009 sezonunda Antalya Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelendi. Özgürlerin Kaderi adlı tarihi romanı 2008’de Nefti Yayıncılık’tan, Nihilist (2010) ve Konstantinopolis Kapılarında (2012) adlı romanları ise Doğan Kitap’tan çıktı. Bir dönem Roman Kahramanları dergisinin yayın koordinatörlüğünü yürüttü. Mimar romansları olarak betimlediği naif novellaları ise 1984 Yayınevi tarafından yayınlanmakta.

Uluslararası Pen, Türkiye Yazarlar Sendikası, Besam ve Mimarlar Odası üyesidir.

EMRE KARACAOĞLU KİMDİR?

1983 yılında İstanbul’da doğdu. Baba mesleği olan gemi inşaat mühendisliği yapmaya karar verip İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mühendislik diplomasını aldı.

Varlık, Cumhuriyet Kitap, Radikal Kitap, Cinemascope, Akşamlık, Gösteri, Gerekli Şeyler, HolySin, BirGün Kitap, Aydınlık Kitap, Sarnıç Öykü, Roman Kahramanları, Yüxexes ve Bant gibi mecralarda müzik, sinema ve edebiyata dair yazılar yazdı.

Yüxexes dergisinde yayımlanan makalelerinin kitaplaştırılmış hali Müzikte Yabancılaşma ve Noir ismi altında İmleç Yayınları tarafından Haziran 2011 tarihinde basıldı.

Türkçeden İngilizceye düzyazı ve şiir çevirileriyle meşguldür. Mimarinin, sinema ve edebiyat ile ilişkisini ele alan makaleleri Edebiyatta Mimarlık (2016), Sinemada Mimarlık (2020), Çağdaş Türk Edebiyatında Mimarlık (2021) ve Çağdaş Dünya Edebiyatında Mimarlık (2021) seçkilerine dahil oldu. Açık Radyo’da Edebiyatta Mimarlık ve Perdede Notalar programlarını yaptı.

Hikmet Temel Akarsu ve Yavuz Angınbaş’la birlikte hazırladıkları, sinemada müzisyen ve yönetmen iş birliklerini inceleyen Perdede Notalar adlı eseri 2021 Yılında Verita Yayıncılık tarafından kitaplaştırıldı. Halihazırda Paslanmaz Kalem’de müzikle alakalı videolar çekmekte, yazılar yazmakta ve sahip olduğu denizcilik firmasını yönetmektedir.

Edebiyatta Denizcilik Denizcilikte Edebiyat

İÇİNDEKİLER

KUTSAL METİNLER-DESTANLAR-EFSANELER

Tekvin-Eski Ahit

Gılgamış Destanı       

Odysseia-Homeros    

İlyada/Odysseus-Homeros    

Satyricon-Petronius    

Argonautica-Rodoslu Apollonios      

Gemici Sindbad’ın Maceraları-Binbir Gece Masalları

TARİHİ YAPITLAR       

Barbaros Hayreddin Paşa’nın Hatıraları-Seyyid Murâdî Reis

Kitâb-ı Bahriye-Pîrî Reis        

Mir’âtü’l-Memâlik-Seydî Ali Reis     

Tuhfetü’l-Kibâr fî Esfâri’l-Bihâr-Katip Çelebi           

İstanbul ve Boğaz Kıyılarına Pitoresk Seyahat-Antoine Ignace Melling, Pierre-Louis de Lacratelle         

Mezzomorto-Dimitri Kantemir     

denizcilik    

SEYAHATNAMELER-SERÜVENLER-ÜTOPYALAR-BİYOGRAFİLER 

Ütopya-Thomas More           

Yeni Atlantis-Francis Bacon  

Güneş Ülkesi (Civitas Solis)-Tommaso Campanella

Seyahatname-Evliya Çelebi  

Tournefort Seyahatnamesi-Joseph De Tournefort

Macellan-Stefan Zweig         

Amerigo: Denizciliğe Dair Büyük Bir Yanılsamanın Öyküsü           

Pupa Yelken-Sadun Boro       

Uzaklar-Osman Atasoy         

Okyanusta Bir Türk Kızı-Hülya Leigh 

Denizden Gelen Adam, Denizden Gelen Kadın,

Zor Anlar-Turgay Noyan

ROMANLAR (DÜNYA EDEBİYATI)     

Moby Dick-Herman Melville

Karanlığın Yüreği-Joseph Conrad     

Yavaşlığın Keşfi-Sten Nadolny          

Ölüm Seferi-Joseph Conrad  

Martin Eden-Jack London     

Akdeniz-Panait İstrati 179

Siddhartha-Hermann Hesse  

İzlanda Balıkçısı-Pierre Loti  

Jules Verne Eserleri  

Bir Kayıp Denizci-Gabriel García Márquez  

İskenderiye Dörtlüsü-Lawrence Durrell       

Kayığım Rosinha-José Mauro de Vasconcelos         

Huckleberry Finn’in Maceraları/Tom Sawyer’ın Maceraları-Mark Twain

Robinson Crusoe-Daniel Defoe/Güliver’in Gezileri-Jonathan Swift

Deniz-John Banville   

Buz-Tristan Jones      

Kon-Tiki-Thor Heyerdahl       

Yengeç Konserveleme Gemisi-Takici Kobayaşi       

Nostromo-Joseph Conrad     

ROMANLAR (TÜRK EDEBİYATI)

Hasan Mellah Yahut Sır İçinde Esrar-Ahmet Mithat           

Amat-İhsan Oktay Anar        

Mavi Sürgün-Halikarnas Balıkçısı     

Deniz Küstü-Yaşar Kemal      

Efsane “Bir Barbaros Romanı”-İskender Pala         

Büyük Orfoz-Yaman Koray    

Kabuk Adam-Aslı Erdoğan    

Pasifik Günleri-Nazlı Eray     

Yıldız Karayel-Rıfat Ilgaz       

Mühtedi-Osman Necmi Gürmen      

Denize Dair Hikâyat (1)-Sarıkasnak-Vecdi Çıracıoğlu         

Denize Dair Hikâyat (2-3)-Ruhisar/Oltacı-Vecdi Çıracıoğlu

ÖYKÜ-ŞİİR-TİYATRO-DENEME

Othello ve Venedik Taciri-Shakespeare

Sayyadâne Bir Cevelân-Ahmet Mithat         

Yaşlı Gemici-Samuel Taylor Coleridge        

Boğaziçi Mehtapları-Abdülhak Şinasi Hisar 

Yaşlı Adam ve Deniz-Ernest Hemingway     

Sait Faik

Boğaziçi Şıngır Mıngır-Salah Birsel  

Kolları Bağlı Odysseus-Melih Cevdet Anday

Koca Denizde İki Nokta-Zeyyat Selimoğlu    

Mavi Yolculuk-Azra Erhat     

Gerçekedebiyat.com

ÖNCEKİ HABER

BENZER İÇERİKLER

YORUMLAR

Yorum Yaz

Kişisel bilgileriniz paylaşılmayacaktır. Yorumunuz onaylandıktan sonra adınız ve yorumunuz görüntülenecektir. (*)