Bakü'den Muzaffer Buyrukçu'ya yazılmış mektubun tarihi değeri

Türk edebiyatının önemli yazarlarından Muzaffer Buyrukçu'ya, Azerbaycanlı yazar Vasif Nesiboğlu'nun yazdığı mektup iki kardeş ülke yazar(lar)ının nasıl birbirlerine susamış olduklarını, nasıl özlemle nasıl aşkla ilişki geliştirmek istediklerini göstermesi açısından hem tarihsel hem sosyolojik bir belge niteliğinde. Bu özlem bugün de sürüyor.

news-details
Haberler

Mektupta Bakü-İstanbul arasında uçak seferinin başlayacağını müjdelemesi nihayet yüzyüze görüşecekler umudu verirken bunun mektupların daha hızlı gideceği anlamına geldiğini anlayınca vurgun yedik. Ama Vasif Nesiboğlu bu durumdan çok mutluydu. Çünkü o zamanlar Bakü'ye gönderilecek bir kitap ya da dergi, önce Moskova'ya oradan Bakü'ye ulaşıyordu.

Bugün Azerbaycan şükür bağımsız bir ülke. İnternetle anında ilişki kurabiliyor oradaki yazar ve şairlerimizin düşünce dünyasını ne yapıp ettiklerini internet sitelerinden izleyebiliyoruz. Mektup yazıyoruz ve saniyede yanıt alıyoruz. Herhalde rahmetli Nesiboğlu ve Buyrukçu bunları hayal bile edemezdi.

 

Vasıf Nesiboğlu, babası - İkinci Dünya savaşı hakta ilk kitapın -  "Vyana geceleri" romanının muallifi, yazar Nesib Efendiyev'le birlikte

Türkiye'nin değişik kentlerinden Bakü'ye uçak seferleri var ancak bilet fiyatları ateş pahası. Sydney'e uçmak daha ucuz belki de! Biz çulsuz pulsuz yazar ve şairler için yüz yüze hasret gidermenin, estetik tartışmalarda bulunmanın olanağı bu kez böyle zor.

Buna bir çözüm bulunması ve Bakü turizm görevlilerinin de Bakü'ye Türk halkının turist olarak gelmelerini sağlamanın yollarını bulması dileğimiz.

Nesiboğlu'nun mektubunun sonunda kızına istedikleri gerçekten yürek burkucu. Şükür o günler geride kaldı.

Muzaffer Buyrukçu'nun belgelerini sitemize açan değerli yazarımız Erdem Buyrukçu'ya ve Vasif Nesiboğlu'nun kızına kısa sürede ulaşarak bize fotoğrafları aynı aşkla ulaştıran görev adamı Bakülü yazar dostumuz Azad Karadereli'ye ve babasının fotoğraflarını verme lutfünda bulunan Afaq Vasifkızı'na teşekkür ederiz.

Ahmet Yıldız

***

Sayın Muzaffer Buyrukçu
18-XI-89

Geçen yılın payızında sizin mektubunuzu ve lutfedip bana gönderdiğiniz üç kitabı aldım. Teşekkür ederim kardeşim.

Ben burada Azerbaycan İlimler Akademisinin Şarkiyyat İnstutunde çalışıyorum. Aynı zamanda yazarım. Bir kaç kitabın müellifiyim. Şunları size yazmakta maksadım şudur ki biz birbirimizi daha iyi tanıyak.

1971 yılında bizim institutun neşr etdiyi Türk filolojisi meseleleri kitabında bizim bilginimiz merhum Ahmet Ahmetof sizin yaratıcılığınızı güzel bir makale neşr ettirmişti. Burada sizin "Bulanık resimler" kitabınız üzerinde ayrıca deyinilmişti. Görüyorsunuz hala kaç yıl önce sizin yaratıcılığınız hakkında Azeri Türklerine malümat verilmiştir.

Bakü'de Azerneşrihattıyla yeni bir Türk hikayeleri kitabını neşre hazırlıyoruz. Kitap 1990 yılının neşriyat planındadır. Burada Memduh Şevket Esendaldan Ömer Seyfettinden başlamış çağdaş Türk yazarlarına kadar olan bir dövrü ehate edeceğiz. Kitabın tertipçisi ve baş yönetmeni benim. Sizin hikayelerinizden birisini bu kitaba dahil edeceğim.

Şu mektubu yazmakta esas maksadım hem sizinle uzaktan uzağa tanış olabilmek ve sizinle bilavasıta irtibatda olmaktır. Bugünlerde Bakü'den İstanbul'a tayyareler uçmağa başladı ve böyle  hesab ediyorum ki, bu bizim mektupların da daha tez ünvanına çatmalarına yardım edecektir.

Geçen yılın sonlarından itibaren Bakü'de Kervan isimli bir dergi ve Hazer isminde tamamiyle tercüme meselesine hasr edilmiş dergi neşre başlamıştır. Sizin hüzünlü kar çiçekleri isimli eserinizi Kervan dergisinin baş yönetmeni Oktay Selamzadeyle konuştum. Eserinizin değerli cihetlerini ona söyledim ve mazmunu hakkında malumat verdim. O da kendi növbesinde söz verdi ben eserinizi Azeri türkçesine çevirdikten sonra Kervan'da neşr edecektir.

  

Vasif Nebioğlu eşi ve kızı Afak Nebioğlu'yla

Ben uzun yıllardır ki Bakü'de Türk edebiyatının tebliği ve neşriyle meşgulum. Burada vaktiyle Sabahattin Ali'nin, Orhan Kemal'lin, Yaşar Kemalin Aziz Nesin'in hikayelerini, Sebetçioğlu'nun, Orhan Hançerlioğlu'nun hikayelerini Azerbeycan dergisi komünist gazetesi Azerbeycan gençleri, Pioner, Azerbeycan Pioneri gazeteleri sahifelerinde ve muhtelif dergilerde ve hikaye toplularında neşr ettirmiştim. İndi de kardeşim növbet sana geldi geldi. Tanıştığımıza çok şadam. Rica ediyorum Sait Faik'in, Memduh Şevket Esendalın, Halide Edib'in, Yaşar Kemalin İnce Memedin II, III ve IV ciltlerini bana gönderesiniz ve eğer sizin kendi kitaplığınızda varsa Türkiye'de bu yakınlarda neşr edilmiş Bayraklaşan Atatürk kitaplarını bana gönderesiniz.

Ve eğer sizde varsa benim kızım üçün Zeki Müren'in Karaböceyin ve başka Türk artistlerinin plaklarından gönderesiniz.

Bir gün Ankara'da yahut Bakü'de buluşmak hasretiyle

Sizin kardeşiniz Vasif Nesiboğlu

İmza

P.S. Mektubunuzu sabırsızca bekliyorum!

Bugün daha bir sevinçli haber aldım. Bay Orhan Hançerlioğlunun "Karanlık dünya" romanı ve kutu kutu içinde romanı benim tercümemde ayrıca kitap halinde nefis şekilde basıldı. Şu günlerde Orhan Hançerlioğlu'na göndereceğim herhalde. Siz telefonda onu tebrik edin ve deyin ki Vasıf Nesiboğlu Azerbaycanda senin kitabını neşr ettirdi.

 

Vasıf Nesiboğlu kimdir?

 

Jump to navigationJump to search


 
   
   
   
   
Vasif Nesiboğlu - Yayıncı - edebiyatşinas (25 iyul 1935-1997) Nesib Efendiyevin oğlu.

Şair Vasif Nesiboğlunun müxtelif vaxtlarda “Etiraf” (1964), “Qismet” g (1972), “Müasirlik ve realizm mövqeyinden” (1972), “Barıt qoxulu bünövr?” (1984) kitabları neşr olunmuşdu.[1]

(Vikipedia)

Gerek Edebiyat

Sosyal Medyada Paylaş

author

Gerçek edebiyat

gercekedebiyat.com yazarı,

Yazarımıza ait diğer yazıları görmek için tıklayınız..