Türklerin Müslümanlığı kabulü video anlatımı

Türk tarihi üzerine özgün çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Osman Karatay'ın youtube kanalında en çok merak edilen konu Türklerin nasıl Müslüman olduğunu anlatan iki video yayınlandı.

Araplarla Türkler İslamiyetten önce bir ilişki söz konusu değildi coğrafi nedenlerden ötürü. Ama Araplar Türkleri biliyordu. Türkleri konu edinen bazı şiirler var. Ayrıca Hz. Muhammed'in Türk çadırında kaldığı hadislerinden söz edilir. HZ. Muhammedin vefatından sonra Halifeler fetih hareketlerine başladılar. Sasanileri 642'de Nihavend savaşında bozguna uğramıştır. Sasaniler ve İran'ın kapıları Arap ordularına açılmıştır. Nihavend savaşı ve sonrası gelişmeler fetihlerin fethi olarak söz edilir. Maveraünnehir İslam tarihi ve coğrafyacılar tarafından Ceyhun nehrinin doğusuna denir. Sözcük anlamı da nehrin öte yanı anlamına gelmektedir zaten. Önemli tarım ve ticaret merkezleridir buralar. Arap fethine kadar buralarda bir merkezi yönetim yok şehir devletleriyle yönetilirdi. Çeşitli dinler vardı; ağırlık Budacılık ve Maniheizmdi.

< 1 2 > 

Sosyal Medyada Paylaş