Son DakikaSoner Yalçın bugünkü yazısında CHP kurultaylarını yazarken yazar ve şairlerin CHP'yle ilişkisine de değinen bilgiler verdi. Behçet Kemal Çağlar'ın CHP'den niçin istifa ettiği de ortaya çıktı.

Soner Yalçın'ın yazısında CHP'din aslında DP'nin bildiğimiz tüm günahları işleyen ve o yolu açan bir parti olduğu da ortaya çıkıyor.

İşte odatv'den aldığımız o yazıdan bazı bölümler:

Atatürk, CHP’nin birinci kurultayını 4-11 Eylül 1919’da toplanan Sivas Kongresi olarak belirledi. Bu kongre, ulusal bağımsızlığa giden yolu belirledi: Mandacılığa hayır.

CHP'nin ikinci kurultayı 15-23 Ekim 1927’de toplandı. Kongre Atatürk’ün Nutuk’u okumasıyla başladı. Partinin ideolojik çizgisi belirlendi: Cumhuriyetçilik, laiklik, halkçılık, milliyetçilik.

CHP'nin üçüncü kurultayı 13-19 Mayıs 1931’de toplandı. Programdaki dört ilkeye, devletçilik ve devrimcilik eklendi. Altı Ok kesinleşti.

CHP’nin dördüncü kurultayı 9-16 Mayıs 1935’de toplandı. Dünyada sosyalist ve faşist ideolojiler arasındaki gerilim artarken parti programı doktrinini belirlendi: Kemalizm.

İlk kez bu kongrede devletçiler (İ.İnönü) ile aferistler/ liberaller (C.Bayar) arasında tartışmalar yaşandı…

***

Devrimci Atatürk ölünce CHP'de siyasi kırılmalar süreci başladı. 26 Aralık 1938'de toplanan CHP olağanüstü kongresi tüzük değişikliği yaparak İnönü’yü partinin değişmez genel başkanı ilan etti: Dört yılda bir yapılan kurultayda parti liderinin yüksek kişiliği tartışma konusu olmamalıydı! Bir diğer değişiklik, meclisteki oylamalarda çekimser ya da aleyhte oy kullanılmayacak tüm kararlar oybirliği ile alınacaktı.

CHP’nin beşinci kurultayı 29 Mayıs 1939’da toplandı. İnönü çok partili hayata geçiş için ilk adımı attı: Tüzük değişikliğiyle parti içi denetimi yapacak 21 kişiden oluşan Müstakil Grup ve örgütleri teftiş edecek (1931’de kaldırılan) müfettişlikler oluşturuldu.

CHP’nin altıncı kurultayı 8-15 Haziran 1943’de toplandı. Kongrenin özünü özel sektöre ağırlık verilmesi ve genel sekreter Memduh Şevket Esendal tarafından 1941 itibariyle partiye kazandırılan solcu aydınların tasfiyesi oluşturdu. Atatürk döneminde izlenen Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkisi terk edildi. 1930’ardan beri uygulanan Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda yüz tamamen ABD’ye döndü. Ki “kesenin ağzını açan” ABD’nin hedef tahtasına koyduğu Altı Ok ilkesinden biri oldu: Devletçilik.

Türkiye'nin nasıl kalkınacağına artık Amerikalılar belirleyecekti…

Ve:

***

CHP'nin yedinci kurultayı 17 Kasım-4 Aralık 1947’de toplandı. Partide büyük kırılma bu kongrede yaşandı:

-Devrimciliğin yerini reformist evrimciliğin alması…

-Devletçiliğin yerini özel sektörün alması…

-IMF, Dünya Bankası, OECD çatısı altına girilmesi, borç alınması…

-İlkokullara din derslerinin konulması, türbelerin açılması, imam hatip okullarını faaliyete geçirilmesi, hacca gideceklere döviz verilmesi, örgütlerde iftar masalarının kurulması istendi. Amerikan tarzı laikliğe geçilmesi önerildi. “Küçük Amerika” olmak istendi...

-Atatürk’ün “çağdaşlaşma” dediğine artık “Batılılaşma” denilmeye başlandı.

CHP bu kongre kararlarını bir bir hayata geçirdi. Bunu “karşı devrim” olarak değerlendiren Behçet Kemal Çağlar gibi isimler partiden istifa etti."

*

Yazıda CHP’nin onuncu kurultayı tarihi 22-27 Haziran 1953’te parti programındaki “Kemalizm” sözcüğünün “Atatürk’ün Yolu” diye değiştirildiğini de öğreniyoruz.

Gerçekedebiyat.com

ÖNCEKİ HABER

BENZER İÇERİKLER

YORUMLAR

Yorum Yaz

Kişisel bilgileriniz paylaşılmayacaktır. Yorumunuz onaylandıktan sonra adınız ve yorumunuz görüntülenecektir. (*)