Yunus Emre'nin 15 yeni şiiri bulundu...

news-details
Şiir

Anadolu'da 13. yüzyılda yaşayan Türk tasavvuf edebiyatının önemli ismi Yunus Emre'nin bilinmeyen ve çoğunda, "ilahi aşk"ın işlendiği 15 şiiri ortaya çıkarıldı.

Kırgızistan -Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Orhan Kemal Tavukçu, Türk Dil Kurumu'nun desteğiyle Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin düzenlediği Uluslararası Yunus Emre ve Anadolu'da Türk Yazı Dilinin Gelişimi Sempozyumu'nda 'Yunus Emre'nin daha önce yayınlanmamış şiirleri' adlı bildiri sundu.

100 BİLİM İNSANI BİLDİRİ SUNDU


Türkiye ve dünyanın farklı üniversitelerinden 100'e yakın bilim insanının katıldığı sempozyumda Yunus Emre'nin bilinmeyen şiirleri ele alındı. Bildiriyi sunan Prof. Dr. Orhan Kemal Tavukçu, Yunus Emre'nin bilinmeyen ve çoğunda, "ilahi aşk"ın işlendiği 15 şiiri ortaya çıkarıldı.

Bildiriyi sunan Prof. Dr. Orhan Kemal Tavukçu, yaklaşık 10 yıldır Yunus Emre ile ilgili araştırmalar yaptığını belirterek Yunus Emre’nin bilinmeyen şiirlerine ilişkin Türkiye ve Almanya başta olmak üzere, bazı ülkelerde yaptığı araştırmalarda 1485’ten 1700’lü yıllara kadar olan döneme ait eserleri incelediğini söyledi. Tavukçu, bu döneme ait mecmualarda Yunus Emre’ye ait bilinmeyen şiirler bulduklarını aktardı.      
Prof. Dr. Orhan Kemal Tavukçu, tespit ettikleri şiirlerin, Yunus Emre’ye ait olduğu bilinen diğer şiirlerle dil ve üslup yönünden karşılaştırıldığını, bilim çevrelerince ona ait olduğu konusunda mutabık kalındığını bildirdi.

Yunus Emre’nin henüz bilinmeyen başka şiirlerinin de olabileceğini kaydeden Tavukçu “Yunus Emre’nin şiirlerinden bugüne kadar yayımlanmamış, kitaplara girmemiş olanlar var. Bunlar, genellikle kütüphane köşelerinde kalmışyazma mecmualarda bulunuyor. Bunlardan 15’ini tespit ettik ve sempozyumda sunduk. Bunlardan üçü 1485 tarihli bir yazmada tespit edilmiş, yani 15. yüzyıla ait çok kıymetli metinler. Böylece Yunus Emre külliyatına bir katkı sağlamaya çalıştık” diye konuştu.

Tavukçu, yayınlanmamış şiirlerin çoğunda, tıpkı diğerlerinde olduğu gibi, “ilahi aşk”ın işlendiğine vurgu yaparak “Yayımlanmamış şiirlerinin çoğunun içeriği hep aşkla ilgili. Yunus Emre kendisinin aşk dinine bağlı olduğunu, imamı ve mürşidinin aşk olduğunu ifade ediyor” değerlendirmesinde bulundu. 

Tavukçu, Yunus Emre’nin bilinmeyen üç şiirinden şu örnekleri verdi:   

Evvelini kimse bilmez y[ara]dan Hû var iden Hû      
Hikmetine akıl irmez var iden [Hû] yaradan Hû      
Hazret-i Mûsâ Turunda münâcât itdi yerinde      
Habibi kendi görende yaradan Hû var iden Hû      
......     
Gerçek âşıklara salâ dinildi      
Bir nidâ dir “öldi, duyanlar gelsün”      
İmâmım sorarsan Hazret-i Sultân      
Cem’iyyet cem oldı uyanlar gelsün      
...... 
Yarın ol mahşer yerine bu halkı cem eyleyeler      
Cem eyleyüp bir araya bir bir su’âl eyleyeler      
Kimisi cevâbın vire kimisi gark ola dere [tere]      
Çagrışalar peygambere zâr u efgân eyleyeler. 
 

 

(KAYNAK: karamandan.com)

SOLİTİRAZ.COM

Sosyal Medyada Paylaş

author

Gerçek Edebiyat

gercekedebiyat.com yazarı, info@gercekedebiyat.com

Yazarımıza ait diğer yazıları görmek için tıklayınız..