1930'larda SSCB, dünyanın diğer tüm ülkelerinin gelişme hızını önemli ölçüde geride bırakan bir oranda gelişti. Bu durum, dünya kötülüğünün yoğunlaşma merkezine - Amerika Birleşik Devletleri ve bazı uluslararası çevrelere - uymuyordu.

Almanya tekrar Rusya ile, yani Sovyetler Birliği ile savaşa hazırlanmaya başladı. Ve sonuçta Alman liderliği net bir yenilgiye uğradı, halkını mahvetti ve ABD’nin dünya hakimiyetini kazanmasına inanılmaz katkıda bulundu. Evet kesinlikle. Dünya Savaşı'nda Almanlar, farkında olmadan, kendileri için değil, Amerika Birleşik Devletleri için “dünyaya egemen” oldular!  

almanya

1924'ten beri, Almanya'yı SSCB'ye karşı bir saldırı gücü olarak kullanmayı uman ABD ve İngiltere'nin en aktif katılımı ve yardımıyla Alman tekelcileri, Almanya'nın askeri-sanayi potansiyelini geri kazanmaya başladı. Almanya'nın silahlı kuvvetlere sahip olmasını yasaklayan 1919 Versay Barış Antlaşması unutuldu.

Almanya 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı'nı kaybettikten sonra düşmanları Almanlara sadece “tembel” diyerek taş atmadı. Almanlara güldüler, aşağıladılar, onları aşağı insanlar olarak sundular. Almanlar insanlık için bir şey yapmayan, sadece savaşları nasıl başlatacaklarını ve kaybedeceklerini bilden bir millet olarak tanıtıldı. Almanlar gücendi, ancak 10 milyon insanın hayatına mal olan Birinci Dünya Savaşı, gerçekten Almanya tarafından kaybedildi ve Almanlar sessiz kaldılar, katlandılar, suçlarını fark ettiler.

Bu 15 yıl boyunca devam etti.

1933'te Almanya'da Adolf Hitler (Schicklgruber) liderliğindeki faşist parti (1919'da örgütlendi) iktidara geldi. Hitler, "Almanlar, siz büyük bir ulussunuz, içinizde mavi kan akıyor" dedi. Yıllarca süren aşağılama ve hakaretlerden sonra Almanlara büyük bir ulus denildi! Almanlara tüm dünya vaat edildi ve Almanya'nın neredeyse tamamı Hitler'i izledi.

ahmet yıldız

Savaş çığırtkanlarının amacı buydu.

Almanlar şimdiden Rus ve Ukrayna topraklarını hayal etmeye başladılar. Alman ulusunun büyüklüğünün gerekçelendirilmesi, özel ritüellerin ve gereçlerin, özellikle gamalı haçların tanıtılmasıyla bu ifadelere ve vaatlere dini, mistik bir temel getirildi. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, Alman askeri endüstrisine yatırım yapmaya devam etti. Öyleki bizim için yani  SSCB için onca çalışmaya çabalamaya ragmen silah üretiminde ve asker ve subay sayısında Almanya ile rekabet etmemiz imkansızdı.  

İkinci Dünya Savaşı’nın, ABD’nın aşağıdaki stratejik hedeflerine ulaşması için 1939'da önü açıldı:  SSCB ve Almanya'nın karşılıklı olarak yok edilmesi veya önemli ölçüde zayıflaması ve sonuçta Avrupa'nın ABD'nin iradesine tabi olması…

Almanya'nın Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'den aktif yardımı olmadan, orduyu zamanın en modern silahlarıyla gerekli miktarlarda donatması olanaksızdı. Onlara yardım ederek Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere SSCB'yi yok etmek için bir savaş başlatmak için tüm koşulları yarattı.

Amerika Birleşik Devletleri, Amerika'nın bir dünya diktası kurabilmesi için iki gücü ortadan kaldırmak zorundaydı. 

Böylece Almanya, Sovyetler Birliği'ni ele geçirmeye ve topraklarında yaşayan Rus ve diğer halkları yok etmeye hazırlanıyordu. Almanlar, Sovyet topraklarını, büyük Almanya'yı düşlediler ve SSCB halklarına ölüm önerdiler. Milyonlarca Alman, Sovyetler Birliği sakinlerini öldürmeye ve Sovyet topraklarını ve Sovyet halkının mülkünü almaya hazırdı.

En yüksek değerin para olduğu (sosyalist ideolojide en yüksek değerin insan olduğu) liberal ideoloji, Almanları ve Avrupa'nın diğer bazı halklarını, eşkıyalık davranışlarının normu haline gelen bir noktaya kadar getirdi.

Sovyet döneminin son yıllarında ve Sovyet sonrası dönemde, SSCB ve Rusya vatandaşlarına, Birinci Dünya Savaşı sırasında mağlup olan Almanya'nın SSCB'nin katkısı/yardımı olmadan sanayisini eski haline getiremeyeceği görüşü aktif olarak empoze edildi. Almanyaysa askeri potansiyelini ve 1941'e kadar ordunun büyüklüğünü 8,5 milyon kişiye getirdi; bu, 1941'deki Sovyet ordusunun boyutunun 1,7 katıydı.

Maalesef Yu.L. Dyakov ve T. S. Kızıl Ordu ve Reichswehr gizli işbirliğiyle (1922-1933 ) SSCB'nin faşist Almanya'nın askeri-sanayi kompleksini hazırladığı ve Almanya'nın gelişmesi için gerekli her şeyi sağladığı fikri değişik çevrelerde yaygın.

Bunu, yani SSCB'nin faşist Almanya'yı savaşa hazırladığını öne süren yazarlar elbette Amerikan ödüllerini tamamen hak ediyor!

Ancak, 1921'den 1941'e kadar olan barışçıl dönemde, yani 20 yılı aşkın bir süredir SSCB'de 9 bin büyük işletme de dahil olmak üzere 11,2 bin büyük sanayi kuruluşunun yeniden inşası ve devreye alınması hakkında bir şey yazmıyorlar. SSCB'nin ulusal ekonomisinin gelişimi için Stalinist beş yıllık planların uygulanması... Bu fabrikalar sayesinde SSCB, 1941-1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı'nı kazandı, devleti ve ulusu korudu. SSCB hükümetini Almanya ile işbirliği yapmakla suçlayan yazarlar bunu bilmiyor mu?

SSCB hükümetini Alman sanayisini SSCB kurdu diye suçlayanlar, belirtilen sayıda fabrikayı donatmak için ne kadar ekipman gerektiğini bilmiyor mu? Bu fabrikalar için sadece yüz binlerce takım tezgahına ihtiyaç vardı.

SG Kara-Murza şunları yazdı: “Sanayileşme oranları eşi görülmemiş derecede yüksekti (ve bugün inanılmaz görünüyorlar): 1928'den 1941'e kadar yaklaşık 9 bin büyük sanayi kuruluşu inşa edildi ... Bu, tüm insanların emeği ve yaratıcı özverisiyle sağlandı. Dini güce benzer genel coşkuyla”[1, s. 385].

Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında SSCB, tüm Avrupa ile birlikte Almanya'nın iki katı kadar silah üretti.  

Gerçekte, faşist kılıç Amerika Birleşik Devletleri'nde dövüldü. Birinci Dünya Savaşı'nda yenilgiye uğrayan, 1920'lerin ekonomik krizi ve köleleştirici tazminatların ödenmesiyle zayıflayan Almanya'daki birçok önde gelen işletmenin varlıklarını alan ABD'ydi.

ahmet yıldız

Varlıkları alan ABD, Almanya'nın sanayisine ve finansal sistemine, NSDAP'ın Nazi partisine ve kişisel olarak Adolf Hitler'e devasa fonlar yatıran ABD'ydi. Amerika II. Dünya Savaşı'na girdikten ve Almanya 11 Aralık 1941'de Amerika Birleşik Devletleri'ne savaş ilan ettikten sonra bile, Amerikan şirketleri aktif sürdürdüler. Şüphesiz bu şirketler, Rusların ve Almanlara mümkün olan en fazla zararı vermelerini sağlamaya çalışan ABD hükümetinin tam desteğini aldılar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tek başına hangi Alman üreticilerin en büyük nakit akışını yönlendireceğini bile belirledi ve 13 Aralık 1941'de Amerikalıların düşman şirketlerle ortaklaşa iş yapmalarına izin veren bir kararname yayınladı!

Amerikan yatırımları öncelikle mühendislik, otomotiv, elektrik, havacılık, petrol, kimya ve diğer askeri sektörlere yönelikti. Amerikan şirketleri Almanya'ya çelik, motor, havacılık yakıtı, kauçuk, radyo bileşenleri vb. sağladı. Örneğin, Rockefeller ailesi, petrol üreten, taşıyan, rafine eden ve petrol ürünleri pazarlayan Amerikan tekeli Standard Oil, Hitler'in Almanya'sına düzenli olarak yakıt sağladı. Savaş yıllarında bile sentetik kauçuk yolladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikan endüstrisi için sentetik kauçuk tedarikiyle ilgili sorunlar varken, Alman endüstrisi bu tür sorunları bilmiyordu. Luftwaffe uçakları, bir Amerikan şirketi tarafından üretilen benzinle beslendi.

Bazı araştırmacılar, Almanya'nın askeri gücünü hızla artırdığı ve ciddi şekilde yakıta ihtiyaç duyduğu savaş öncesi 1930'larda petrol tedarik planının aşağıdaki gibi olduğunu yazıyor: Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen Standart Petrol gemileri, Kanarya Adaları’nda (bu gemilerin mürettebatı da aslen Almandı) ve orada zaten Hamburg'a gönderilen Alman tankerlerine pompalandı.

Almanlar için petrolün aynı anda birkaç yerde - ve Hamburg'da - farklı amaçlarla da olsa rafine edilmesi çok önemliydi. Denizaltıları Kanarya Adaları'nda ve hava kuvvetleri Hamburg'da yakıt ikmali yaptı. Standard Oil burada da yardımcı oluyordu. 1936'da Kanarya Adaları'nda William Farish'in (şirketin başkanı) tanıdıkları tarafından bir petrol rafinerisi inşa edildi ve Walter Teagle (yönetim kurulu başkanı) Hamburg'da tam olarak aynısını kurdu.

nazım hikmet

1930'lar boyunca, Teagle yönetim kurulu başkanı olarak, diğer şeylerin yanı sıra Nazi Almanya'sında tanklar ve zırhlı araçlar üreten şirketinin çıkarlarını savunduğu Berlin'i sık sık ziyaret etti. Ayrıca Teagle, IG Farben'in bir ABD yan kuruluşu olan American IG Chemical Corporation'ın yöneticilerinden biri oldu.

Fransa'daki savaş sırasında dev Ford bile Almanya için ürünler yaptı. Alman otomobil fabrikası "Opel", tanklar da dahil olmak üzere yalnızca askeri ürünler üretti. Araba fabrikasının sahibi Amerikan General Motors şirketiydi.

Daha sonra Yalomir Schacht, Nürnberg davaları sırasında Amerikalı doktor Gilbert ile yaptığı röportajda şunları söyledi: “Almanya'yı yeniden silahlandırmaya yardım eden sanayicileri suçlamak istiyorsanız, kendinizi suçlamanız gerekir. Örneğin Opel otomobil fabrikası askeri ürünlerden başka bir şey üretmedi. Bu tesisin sahibi General Motors idi. 1939'da savaş patlak verdiğinde GM ve Ford, yan kuruluşları aracılığıyla Alman otomobil pazarının %70'ini kontrol ediyordu” [2].

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (Chrysler dahil) büyük otomobil üreticileri, Almanya ve Doğu Avrupa'daki fabrikalarla 1920'ler ve 1930'lar kadar erken bir tarihte çok uluslu operasyonlar kurdular.

Toplamda, yan kuruluşlar GM ve Ford, Reich'ta zırhlı 3 tonluk yarı kamyonların yaklaşık %90'ını ve orta ve büyük kamyonların %70'inden fazlasını üretti.

Amerikan istihbaratının raporlarına göre bu araçlar “Alman ordusunun ulaşım sisteminin temeli” olarak hizmet etti.

Çok sayıda kamyon, Wehrmacht'ın, tankları stratejik bir silah haline getirmesine izin verdi. Tanklar, motorlu piyade, topçu, mühendislik ve iletişim birimleri dahil olmak üzere organizasyon yapıları, Wehrmacht'ın tank oluşumlarını büyük ölçüde özerk ve kendi kendine yeterli hale getirdi. Klasik "kesselschlacht"ı (kuşatma harekatı) mükemmele ulaştıran Almanlar, birliklerin savunmalarının içine kadar girdi ve düşman birliklerini kuşattı. Tank saldırısı sırasında piyade, mühendislik ve iletişim birimlerini taşıyan kamyonlar olmasaydı, klasik "Kesselschlacht" imkansız olurdu.

Amerikalılar Hitler için bir banka kurdu. 1930'da Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın tazminatlarını ödemek için dünya bankacılık topluluğu tarafından örgütlendi. Bu girişimin arkasındaki beyin, o zamanlar büyük Wall Street bağlantıları olan Alman Reishbank'ın başkanı Hermann Schacht'tı.

Sadece bir yıl sonra, 1931'de, bankanın işlevleri önemli ölçüde değişti - banka Almanya'dan tazminat almak yerine, Amerikan ve İngiliz paralarını serbestçe almaya başladı. İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında, zaten Hitler'in tam kontrolü altındaydı ve bankanın yöneticileri sorgusuz sualsiz Nazilere itaat etti. Birleşik Devletler ve İngiltere hükümetleri bunu bilmeden edemedi, ancak banka düzenli olarak Almanya'ya gelecekteki bir savaş için para sağladı. Bu banka (BIS) tarafından Çek altını ilk olarak 1939'da izlerini kapatmak için İngiltere'ye gönderildi, ardından ikincisi altınları hemen Almanya'ya taşıyan BIS'e geri gönderdi.

mehmet kaplan

BIS, Nazilerin fonlarını ödünç verdi ve yönetti, ele geçirilen ülkelerin döviz rezervlerine el konulmasına yardımcı oldu, savaş sonucunda elde edilen Alman altınlarını depoladı - ve yine de banka ABD Federal Rezerv Bankası'nın parçası olarak kaldı. Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya arasında serbestçe hareket etti. Amerika Birleşik Devletleri, bankaya, Nazilerin SSCB ile bir savaş yürütmek için gerçekten ihtiyaç duyduğu parayı pompaladı.

Mayıs 1933'te, emperyal bankanın başkanı Hjalmar Schacht, Amerika'yı ziyaret etti ve burada Başkan F. Roosevelt ve büyük Amerikan finansörleriyle bir araya geldi. Ardından Berlin, Alman endüstrisine yatırım amacıyla  ABD'den toplamda bir milyar doları aşan krediler aldı. Bir ay sonra, Haziran ayında, Londra'daki uluslararası bir konferansta, Hjalmar Schacht ayrıca İngiliz bankası N. Montagu'nun başkanı ile bir dizi toplantı ve müzakereler düzenliyor.

İkinci Dünya Savaşı arifesinde, ABD şirketleri ve bankaları ülkenin sanayisine ve finans sistemine 800 milyon dolar yatırım yaptı. O zamanların toplamı çok büyük. “İkinci Dünya Savaşı'nın en şiddetli olduğu 1941'de bile Alman ekonomisine Amerikan yatırımları 475 milyon dolardı. Standard Oil 120 milyon, General Motors - 35 milyon, ITT - 30 milyon ve Ford "- 17.5 milyon" [4].

Amerikan sermayesinin Alman sanayisine doğrudan yatırımları, Almanya'nın silahlandırılması ve savaş makinesinin yaratılması için büyük önem taşıyordu.

Resmi rakamlara göre, 1930'da Alman endüstrisine doğrudan Amerikan yatırımı 216,5 milyon dolardı. Almanya'da, 60'a kadar Amerikan banka şubesi vardı. Senatör Kilgore 1943'te şunları söyledi: "Artık varlığımız için bir talihsizlik ve savaş çabalarımıza gerekli olan fabrikalar inşa etmek için büyük miktarda Amerikan parası yurtdışına gitti."

Kilgore'un böyle bir açıklama yapmak için her türlü nedeni vardı, çünkü başkanlığındaki Senato Komisyonu Almanya'daki Amerikan yatırım miktarını 1 milyar dolar olarak belirledi. Kilgore Komisyonu ayrıca, Amerikan şirketlerinin yalnızca bir kısmının, 278 Alman anonim şirketini kontrol etmelerine izin veren bu kadar büyük bir sermaye payına sahip olduğunu tespit etti. Bu, Hitler diktatörlüğü yıllarında Amerikan ve Alman tekelcileri arasındaki bağların nasıl güçlendirildiğini ve ABD sermayesinin rolünün sadece yeniden inşada değil, aynı zamanda Nazi Almanyası'nın askeri-endüstriyel potansiyelinin daha da geliştirilmesinde ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. .

Amerikan firmalarının aktif yardımıyla, Alman emperyalistleri büyük çapta yurt dışından silah ithalatını örgütlediler. Hitler Almanya'da iktidara geldikten sonra, Amerikan firmaları Almanya'ya silah tedarikini keskin bir şekilde artırdı. Örneğin, 1934'ün sadece sekiz ayında, Amerikan havacılık şirketi Aircraft Corporation, ürünlerinin Almanya'ya ihracatını 1933'e kıyasla 6,4 kat artırdı. Almanya için özellikle önemli olan, havacılık alanındaki en son icatlar için Amerikan firmaları tarafından kendisine patent verilmesiydi.

Şubat 1933'te Dupont American Chemical Trust, Hollanda üzerinden Almanya'ya gönderilen patlayıcıları ve mühimmatı satmak için IG Farbenindustry ile bir anlaşma yaptı.

Başarılı bir savaş hazırlığı için Naziler, Almanya'nın demir cevheri ithalatına olan bağımlılığını zayıflatmanın gerekli olduğunu düşündüler. Almanya'da %20 - 25 oranında demir içeren birkaç demir cevheri yatağı vardı. Bu tür fakir cevherlerin geliştirilmesi neredeyse hiç kârsız kabul edildi. Bununla birlikte, bu mevduat temelinde, Almanya'daki tüm çelik üretiminin üçte birini oluşturan yıllık 6 milyon ton çelik üretimine sahip üç tesiste inşaat başladı. Resmi olarak, çalışma Hermann Goering tarafından gerçekleştirildi, ancak gerçekte özel olarak oluşturulan Amerikan firması “R. Brassert". İngiliz iktisatçı N. Mühlen, o zamana kadar Almanya'da neredeyse bilinmeyen bu şirketin, ekonomik bağımsızlığın ana unsurlarından biri olan demir cevheri sağlama alanındaki Reich'in "otarğı" ile yakından ilişkili olduğunu yazıyor. Silah üretiminde başroldeki firma "R. Brassert ”sadece American Morgan Trust ile işbirliği yapan büyük bir Chicago firması Brassert'in bir şubesiydi.

ITT aracılığıyla Morgan House, Almanya'daki radyo endüstrisinin yanı sıra birçok telgraf ve telefon şirketi üzerinde kontrol sağladı ve yeteneklerini uçak yapımına genişletti. Bir başka büyük Amerikan firması olan General Electric aracılığıyla, Alman elektrik endüstrisi ile yakın bağları vardı.

Faşist diktatörlük yıllarında General Electric, 120 milyon marklık bir sermaye ile en büyük Alman elektrik mühendisliği şirketi olan Algemeine Electrically Gesellschaft (AEG) üzerinde tam kontrol sağladı. AEG aracılığıyla General Electric, tanınmış Siemens elektrik şirketi, Osram ampul şirketi vb. dahil olmak üzere Almanya'daki elektrik endüstrisinin önemli bir kısmı üzerinde dolaylı kontrol elde etti.

GE, ITT, Hugo Boss, Kodak, IBM, Random House ve diğerleri de askeri alanda ve özellikle askeri ve ideolojik alanlarla ilgili digger alanlarda Nazi Almanyası ile işbirliği yaptı.

Yukarıdaki gerçekler açıkça gösteriyor ki, Hitler Almanyası, Rus medeniyetini yok etmek için onlar tarafından yaratılan ABD'nin bir ürünü.

 

Kaynaklar:

1. Kara-Murza S.G. Sovyet uygarlığı. Birinci kitap. Başlangıcından Büyük Zafere. (Seri: Rusya Tarihi. Modern görünüm). M., 2002.

2. Amerikan şirketleri Hitler'e nasıl yardım etti?

3. Malygin S. Faşist kılıç Washington ve Londra'da dövüldü .

4. Rubtsov Y. Hitler, dünya savaşı için Amerika'dan borç aldı

 

Leonid Maslovsky 
(zavtra.ru)
Gerçekedebiyat.com

ÖNCEKİ HABER

BENZER İÇERİKLER

YORUMLAR

Yorum Yaz

Kişisel bilgileriniz paylaşılmayacaktır. Yorumunuz onaylandıktan sonra adınız ve yorumunuz görüntülenecektir. (*)