Son Dakika 

İşte Kemal Üçüncü'nün yazısı:

Kavramlar olmadan bilim ve düşünce dünyasında mesafe almaya çalışmak karanlık odada karakuş avlamak gibidir. Türkiye’de siyaset dünyasında bilim ve düşünce tarihinin 2500 yıllık meseleleri kavramları bilmeksizin mugalata diyebileceğimiz bir sözlük ve üslupla konuşulur. Ana dili eğitimi ve ana dilde eğitim meselesi de bunlardan birisidir. Türkiye’de Ortaçağ’ın etnik ve dinsel ayırımcılık dünyasında takılı kalan bir kısım kafalar enternasyonalist İslamcılığı ve solculuğu kendi gizli gündemlerine ve bagajlarına maske yaparak suret-i haktan görünerek arz-ı endam ederler. Siyasetçilerin önemli bir kısmı entelektüel gündemler hakkında birikimsiz ve donanımsız, çoğu kere cesaretsiz, korkak, basiretsiz oldukları, kendi koltuklarını her şeyin üstünde gördükleri için bilgi>bilinç>tutum ve eylem sistematikleri sakattır.

Bizim gibi az gelişmiş ve ihtisasa saygı gösterilmeyen ülkelerde parası ve makamı olanlar her şeyi bildiklerini zannederler.

Doğru bilgiler olmadan doğru bir muhakeme yapmak, doğru bilinç ve tutum oluşturmak imkansızdır.

Öyleyse meselenin esasına bir göz atalım.

Mesele CHP 10 Aralıkçıları, İslamcılar ve Kürtçülerin anlattığı gibi midir?

Önce bilimin sesine kulak verelim tanınmış solcu dilbilimcimiz Berke Vardar:

Anadil (Alm. Ursprache, Fr. langue mere, îng. primitive language). Bir ya da birçok dilin kaynaklandığı dil. Örneğin Latince Roman, dillerine göre bir anadildir. (Berke Vardar, Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sçözlüğü, Multilingual yay, 2002, s 17)

Anadili (Alm. Muttersprache, Fr. langue matemelle, îng. native languagei mother tongue). İnsanın içinde doğup büyüdüğü aile ya da toplum çevresinde ilk öğrendiği dil. Anadili bilinci dili yabancı öğelere karşı savunur (Berke Vardar, Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, Multilingual yay, 2002, s 17) şeklinde tanımlanır. Yani bir kişi etnik olarak Japon olduğu halde ana dili Türkçe veya Çince olabilir.

Ana dili eğitimi denildiği zaman kişinin kimliğinin oluştuğu, en iyi konuştuğu temel iletişim dilinin öğretilmesini kast ederiz. Pek çok çağdaş ülkede bu eğitim genel eğitime paralel olarak ek derslerle ve kurslarla verilir.

Ana dilde eğitim dediğimiz zaman herkesin eğitimin tamamını kendi ana dilinde ve lehçesinde görmesini anlarız. Demek ki ana dilde eğitim dediğimiz zaman kendisiyle eğitimin bütün kademe ve branşlarının, bilimsel disiplinlerinin eğitimin yapılacağı bir dil yetkinliği aramak zorundayız.

Meral Akşener hocamız yardımcısına bu tanımı soruya dönüştürerek var mı, diye sormalı misal.

Diğerlerine biz soralım; bu ana dilde eğitimi hangi literatürle yapmayı düşünüyorsunuz? danışmanlarınız lütfederse biz de istifade edelim, cehlimizi itiraf edip, yanlışımız tashih ederek özür dileyelim

Bu temel kavramlar ışığında Kürtçe anadilde eğitimi meselesine bakalım

1. Anaokulundan Üniversiteye kadar Kürtçe veya herhangi bir lehçesinde kesintisiz eğitim yapılabildiği bir yer var mıdır?

- Yoktur. Kuzey Irak’ta, Türkiye’deki en yaygın ağız Kurmanç lehçesinde ancak 7. Sınıfa kadar eğitim yapılabilir, sonrasında İngilizce ve Arapça devam eder. Kürtçenin bir yazılı bilim literatürü yoktur. Kürtçe matematik, fizik, tıp eğitimi yapamazsınız. Lazca da yapamazsınız, Hemşince de Çerkesce de. Bunlar folklorik dillerdir.

Kürtçe üzerine çalışmalarıyla tanıdığımız Türkolog Prof Dr. Ahmet Buran hocamıza kulak verelim:

“Dil, bildirişimi sağlayan göstergeler dizgesi olarak tanımlandığı için genel anlamda, anlaşmayı sağlayan her türlü araca dil denir. Kürtçe de Esperantoca da Kuş dili de Islık dili de birer dildir. Kürtçenin gramer ve söz varlığı incelendiği zaman köken ve yapı bakımından karma bir yapı gözlenmektedir. Dolayısıyla Kürtçe ‘Karma’ bir dildir. / Dil fert ve toplumun dünyasının bir aynasıdır. Dünyanız ne kadar ise diliniz de o kadardır. Dünyanızın dışında bir diliniz, dilinizden daha büyük bir dünyanız olamaz. Dilini büyütmek isteyenlerin önce dünyalarını büyütmeleri gerekir. Bir kavram toplumun dünyasında yoksa onu sözlük kitaplarına yazmanın hiç anlamı ve geçerliliği yoktur. Dolayısıyla her dil, onu ana dili olarak konuşan insanların dünyasını anlatmaya yeter.kendi küçük dünyalarında yaşamak, o dünya ile sınırlı bir algı ve bilgi düzeyi içinde kalmayı isteyen yerli Afrika kabilelerinin dilleri de onların dünyalarını anlatmaya yeter. Ancak bu dünyanın üzerinde bir kavram dünyasına talip iseniz, bu bilgi ve kavram evrenini gerçek bir yaşama alanı, müşterek bir dünya haline getirmeniz ve bu dünyayı dilinizle soyutlamanız gerekir. Zira dil dünyayı değil dünya dili belirler.

Dünya dili belirleyince her şey doğal olarak, kendiliğinden gelişir, şekillenir ve oluşur. Doğal yolla gelişmeyen, oluşmayan bazı yapıları, toplum mühendisliği, dil mühendisliği formülleri ve planlamaları ile yapay olarak oluşturmak da mümkündür. Ancak bu toplumun doğal dünyası ile örtüşmediği sürece bir gerçeğin ifadesi olmaz. Âdeta karşılıksız çek gibi kalır.

Kürtçenin eğitim dili olabilmesi için öncelikle yazı dili olması gerekir. Yazı dili, kendisiyle yazı yazılan dil ya da konuşma biçimi değil, dilin beş temel birimi ve imlâ bakımından seçilme, standartlaşma, yaygınlaşma ve kabul aşamalarından geçerek toplumun ortak konuşma ve yazı aracı hâline gelmiş dil demektir. Bu özellikleri kazanmayan bir dil, yazı dili sayılmaz. Kürtçe, tarihsel ve doğal gelişimi içinde bu özellikleri kazanmamıştır. Kürtçenin herhangi bir lehçesiyle yazılan bir metni Kürtçe konuşanların büyük bir bölümü anlayamamaktır. Dolayısıyla doğal bir gelişme içinde ortak bir eğitim dili olarak kullanılması, en azından bütün Kürtler için, mümkün değildir. Siyasi mülahazalar ile toplumu şekillendirmek ve istenilen yapıya kavuşturmak için, yapay olarak oluşturulan yazı dilinin ne kadar kalıcı ve işlevsel olabileceği de tartışma konusudur.

Kişilerin zihinsel faaliyeti varlığı ve olayları anlamak üzere kullandıkları aracın, yani dilin sunduğu imkânlarla ilgilidir. Bilim terimlerle yapılır. Tarihsel olarak bilimsel bir dünyası olmayan bir günlük konuşma dili ile bilim yapmak teknik olarak da mümkün değildir.

Sonuç olarak Kürtçe veya herhangi bir dil ile yazı da yazılabilir, eğitim de yapılabilir. Ancak bunun standardının ve düzeyinin ne olacağı ve bu dil ile eğitim alan, bilim yapmaya çalışan insanların karşılaşacağı anlama, adlandırma ve ifade etme güçlüğünü de yabana atmamak gerekir.”[i]

“Kürt Dilinin Etimolojik Sözlüğü’ne göre Kürtçenin söz varlığının %99’dan fazlasının kökeni başka dillerdir. Başka dillerden gelen kelimelerin %40.96’sı Arapça; %39.09’u Farsça (Farsça %29.23, + Eski İranca %8.85 + Fars Ağızları %1.11); %14.96’sı da Türkçedir. (Türkçe %14.73 + Azerice%0.23). Bu üç dilden alınan kelimelerin toplamı yaklaşık olarak %95’tir. %2.21’lik Ermenice kelimeyi de katarsak bu oran %97’ye yükselmektedir. Daha küçük oranlarda kelimesi olan dilleri de katınca bu oran %99’u geçmektedir.” [ii]

Tunceli Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Dr. Ali Kemal Özcan da bir açıklamasında diyordu ki:

"Irak'ın Kürt bölgesindeki eğitim dili tam Kürtçe değil, ileri aşamalar İngilizce ve Arapça'dır. Eğer ileride Türkiye gerçek misak-ı milli sınırlarına kavuşursa, Arapça'nın (İngilizce'nin değilse de) yerini Türkçe alacaktır. Şu anda bile Türkçe eğitim veren okullar açılıyor, gelişiyor. Kürtçe çok kadim bir dildir ancak eğitim dili olarak gelişememiştir. Pedagojik olarak ilkokulda Kürtçe ihtiyaçtır ve mümkündür. Ancak ötesine geçince karaya oturur. Çünkü eğitim literatür gerektirir. Uzun vadede (birleşme halinde) lise ve üniversitelerde eğitim dili Türkçe'ye dönecektir." (Burcu Bulut, "Türkler ve Kürtler bir tarih yazabilir", Yeni Şafak, 7 Mayıs 2013). [iii]

Meselenin bir de Zazaca boyutu vardır ki burunlarına kürekle yetişilmeyen -eskiden beri hep böyledirler- kamyoncu istihbaratı ve mahfel dedikodusuyla, yanaşık düzen bilgisiyle devlet yönettiğini zanneden bürokratik zevat bu konudaki yanlış kararlarla Zazalara Kurmanç lehçesini Kürtçe ortak dil olarak dayatmaktadır.

Oysa Zazaca apayrı bir dildir.

Kime neyi anlatıyoruz?

TÜRKİYE’DE YÜZDE 83 "ANA DİLİM TÜRKÇE" DİYOR

Sol eğilimli EĞİTİM-Sen, eğitimde anadilin kullanımı ve çift dilli eğitim çalışması kapsamında hazırladığı “Halkın tutum ve görüşleri Türkiye taraması 2010” araştırmasının sonuçlarını, basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. 26 ilde 781 kişiyle yüz yüze görüşülerek hazırlanan çalışmaya göre halkın yüzde 83.1’i anadilinin Türkçe olduğunu belirtirken, yüzde 16.9’u Türkçe’nin dışında başka bir dilin anadili olduğunu söyledi. Anadilinin Türkçe olmadığını söyleyen vatandaşların yüzde 11.3’ü anadilinin Kürtçe, yüzde 3.2’si Zazaca, yüzde 2.1’i Arapça olduğunu ifade etti. Anadilinin Lazca, Çerkezce, Abazaca, Arnavutça, Romence ve Gürcüce olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 1.2 oldu. Ankette anadilin yüzde 95 oranla evde öğrenildiği anlaşıldı.

Araştırmada, Türkçe dışındaki anadillerinin ikamete göre yayılımına bakıldığında Kürtçe’nin Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da yoğun, Ege, Marmara, Akdeniz’de belirli oranda, Zazaca’nın Güneydoğu, Doğu Anadolu, Marmara ve Akdeniz’de yaklaşık olarak eşit oranda, Arapça’nın Güneydoğu, Akdeniz ve Ege’de yaklaşık olarak eşit oranda, Balkan-Kafkas Dilleri’nin de Marmara, Karadeniz ve Akdeniz’de yaşam alanı bulduğu belirtildi.[iv]

Şimdi dönelim CHP’ye ve 10 Aralık hareketine…

Dürüst olalım açık olalım, %83’lük kesimin ana dilim Türkçe dediği bir tabloda farklı folklorik, literatürü, bilimsel üretimi olmayan dillerde eğitim gerici bir taleptir, ulusu, yurttaşları etnik kompartmanlara ayırmaktan başka bir işe yaramaz. Bunu Lübnan’da ve eski Yugoslavya’da gördük. Yurttaş hukuku, müzakereci demokrasi bu mahzurları gidermek için üretilmiştir.

Bölücü terör örgütü bile yazışmalarında ve eğitimlerinde Türkçe kullanmak mecburiyetindeyken hangi ana dilde eğitimden bahsediyorsunuz?

Bunu size telkin eden Gladio akıl daneleri önce ABD’de İspanyolca gibi kadim ve büyük bir dile eğitim hakkı vermediklerini biliyor musunuz?

Bay Fukuyama İspanik meydan okuma diye kıçını yırtıyor?

Nedir bu rahatlığınız? Bizim bilmediğimizi neyi biliyorsunuz?

“XX. yüzyılı en doğru okuyan lider Atatürk”tür sözü bu şekilde havada kalır. CHP Türk milletiyle arasına çelikten bir aşılmaz duvar örer. 1. Dünya Savaşı şartlarında yapılamayana 2020‘de Türk milleti kati surette müsaade etmez. AKP bu kadar güçlü bir şekilde bütün Babil kulesini arkasın aldığı halde, abandığı halde açılım sürecinde dahi bunu yapamadı.

CHP’yi Türkiye’yi çağdaş uygarlık yolunda dönüştürecek bir eksen olarak gördüğümden/görmek istediğimden/Atatürk mirasını önemsediğimden bu ikazı yapmak zorundayım.

Sadece kendinizi kandırmak gibi bir kötülüğü işliyorsunuz.

Anadili eğitimi en demokratik bir hak olarak, yurttaş hukukunun bir gereği olarak mevcut okullarda seçmeli talebe göre okutulabilir, bu konudaki eksiklikleri gidermek ayrı bir başlıktır.

Kürt, Laz, Arnavut, Çerkes, Zaza çocuklarının ana dilde eğitimini savunmak onların ilkel ve geri bir eğitim almasını savunmak demektir.

Demokratik bir devlet yurttaşlarını böyle bir geriliğe mahkum edemez.

12 yaş altı yatılılıkla Kuran Kurslarını, tarikatlar ve cemaatler eliyle yürütülen eğitimdeki feci tabloyu, geri bir eğitim düzeninde tutulan 1 milyona yakın genci de buna eklediğimizde Türkiye’nin geleceğini ateşe atarız.

İlericilik, devrimcilik bu mudur?

Hani etnik, dinsel ve cinsiyete dayalı ayırımlar ve siyasetler gericilikti.

10 milyona dayanan Arap nüfusumuzun da Arapça ana dilde eğitim istediği bir Türkiye fotoğrafını “devleti kuran parti” sorumluluğuyla okumak gerekir.

10 Aralık hareketine şunu hatırlatmakta fayda vardır. Türkiye’de sosyal demokrat, sol bir çağdaş harekete ihtiyaç vardır pekala bu boşluğu doldurabilirler.

Bilmiyor olabilirsiniz ama öğrenin.

Üzgünüm ama Atatürk solcu bir lider değildi.

Onun fikir dünyasını Fransız ihtilalinin, burjuva demokratik devriminin kurucu ilkelerinin Türkiye şartlarına özgü bir sentezi oluşturur. Kamuculuk, halkçılık, inkılapçılık, laiklik bu sentezin temel ayaklarıdır.

Yüzde bir bile olmayan oy oranınızla CHP’nin Müdafa’â-yi Hukukçu iradesine el koymaya çalışıyorsunuz.

Bütün söylemlerinizin altı boş, Türkiye sosyolojisinde ve tarihsel birikiminde karşılığı yok.

Kendi hüsranınızı Atatürk’ün mirası CHP gibi bir abideye bulaştırarak tarihin ileri yürüyüşüne engel olmaya çalışıyorsunuz.

CHP iktidara yürümek için Atatürkçü sağ oy blokunu kendine döndürmek ve oy almak zorundadır. Ne Abdullah Gül, ne Babacan, ne Davutoğlu ne de -öyle olmaz partisiyle- Akşener buna başaramaz. Bu sağ Abdullah Gül’lerin sağı değildir. Onca sosyoloğu olan CHP Türkiye sosyolojisini tahlil edemiyor mu?

Bu ne acayip bir yanılgıdır?

Başka türlü aritmetiğin hiçbir işlemi CHP’yi iktidar yapamaz. Bütün Kürt oylarını silme alsa da iktidar olamaz.

Sağdan sola kadar Türkiye’de Atatürkçü, Müdafa’âyi Hukukçu seçmenin oyu yüzde 65'dir.

Okumadan, araştırmadan taarruz edenler buna karşı çıkarlar

İstatistiki çalışmalara bakabilirsiniz.

Odatv’de, Millet İttifakı Nereye Koşuyor?[v] başlıklı tahlilde bunu kanıtlarıyla ortaya koyduk.

Bilim kanıtlarla konuşur ancak inanç ve hurafenin bilgi alanını doldurduğu, baş tacı edildiği bir ülkede CHP tabanı da bunun dışında kalamıyor.

Küresel hegemonya, ikna ve rıza üretimi sistemi bir bütün olarak işliyor.

İletişim kanallarının denetim altına alan güçler “yalanı ve yanlışı”, ayırt etme gücü olmayan bir topluma çare olarak sunuyorlar.

Sonuna kadar karşı koyacağız.

Bilimin ve düşüncenin sesini cehaletin gürültüsüne karşı daha da yükselteceğiz.

Kemal Üçüncü

Odatv.com

[i] Kaynak Yeniçağ: Kürtçe: Uzmanı ne diyor? - Arslan TEKİN

[ii] Kaynak Yeniçağ: Mahallî dillerle eğitim? - Arslan TEKİN

[iii] Kaynak Yeniçağ: "İmralı'ya bile bile gönderildi"

[iv] https://www.hurriyet.com.tr/gundem/83-ana-dilim-turkce-17086244

 

ÖNCEKİ HABER

BENZER İÇERİKLER

YORUMLAR

Yorum Yaz

Kişisel bilgileriniz paylaşılmayacaktır. Yorumunuz onaylandıktan sonra adınız ve yorumunuz görüntülenecektir. (*)