A.Y.: Erhan Bey, özellikle televizyon programınızdaki konuşmalarınızda önemli bir eleştirel dil kullanıyorsunuz. Biraz da bundan sizinle görüşmek istedik. Büyük bir olasılıkla edebiyatımız üzerine de değişik düşünceleriniz vardır diye düşündük. Çünkü siz öncelikle bir yayıncısınız… 

E. G.: İfade ettiğiniz gibi Verso 1980'lerden sonra Türkiye'de 400 den fazla kitap yayınlamış bir yayınevi. Gruba ait Kuzey Yayınları da tamamen edebiyat ve sanat üzerine yetmişten fazla kitap yayınlamıştır. Aslında benim edebiyatla ilgim daha önceleri Türkiye Yazıları ve Yazın Dergisi'ni çıkaran çevrelerin içinde olmamdandır. Hala da iş yoğunluğum nedeniyle eskiye oranla azalmış bile olsa şair ve yazarlarımızla ilişkilerim sürmektedir. Daha geçen gece Ahmet Telli, Abdullah Nefes'le birlikte yemekteydik. Ahmet Say'la, bana büyük emek vermiş Vecihi Timuroğlu ile dostluğum sürmektedir. 1980 öncesi Birikim çıkarken 17 yaşındaydım… Gençliğim hep edebiyat dergilerinin içinde geçti. YAZKO edebiyata da yardımcı oldum. 

Seksenlerde Birey ve Toplum yayınları, Kuzey Yayınları, Verso… 

Türkiye'nin en büyük yayıncılarından biriydim o tarihlerde, yani 80'lerden sonra… Ahmet Telli Kuzey Yayınları'nda, Abdullah Nefes, Ekim Yayınları'nda, Verso'nun editörü olarak çalıştılar. Verso'nun siyasal ve toplumsal konularda yayın yapan V Yayınları ve Teori Yayınları'nda ise benim editörlüğümde, Mete Tunçay, Alaeddin Şenel, Mehmet Ali Kılıçbay, Yavuz Sabuncu, Cengiz Yalçın gibi Türkiye'nin bugün dünya çapında tanınan akademisyenleri vardı...

Sizin Edebiyat ve Eleştiri olarak New Left Review'le bir ilişkiniz var mı? Tarık Ali, Boris Kagarlitsky bizim derginin de yazarları. Yazılarını yayınladık…

Gayet iyi tanıdığımdır Tarık Ali… 

Biz de Türkiye’ye geldiğinde Edebiyat ve Eleştiri için söyleşi yapmıştık… Pazar Edebiyatı kavramını açıklamıştı… 

Bilmiyordum. İstanbul'a geldiğini biliyordum ama sizin söyleşinizden haberim olmadı, buna da şimdi çok üzüldüm ve zaafiyet saydım. Ben gitmeyince dergi almaya, bazan atlıyorum. Bütün dergileri takip edemiyorum on yıldır… Eskiden okurdum, şimdilerde ara sıra Edebiyat ve Eleştiri'yi okuyorum... 

Öyle bir etkili konuşmanız var ki… Böyle bir de edebiyat eleştirmeni olsa diyor insan… 

Maalesef solcular izlemiyor… Hassasiyetleri yok… Türkiye çok hassas bir noktaya girdi… Türkiye'nin sorunlarına muhafazakarlar daha hassas. Belki de sola oy verenlerin yaşamsal sorunları çok fazla değil. 

Türk Edebiyatı'na "Müesses Nizam" müdahale ediyor mu? Edebiyatımızın bugünkü durumu ve "Müesses Nizam"la ilişkisi hakkında somut bilginiz var mı… 

Müesses Nizam'ın direkt etkisi yok; ama dolaylı olarak var. 12 Eylül'de tüm sisteme, Türkiye'nin hayat damarlarına kalıcı bir şekilde müdahale edildi. Felsefe dersi çok önemlidir sanat ve edebiyat için. Kitleler apolitikleştirildiği için sanat edebiyatın temeli olan felsefe 12 Eylül'le liselerden kaldırıldı. Felsefe okuyanlar asgarisinden hümanist olurlar. "Sanat - edebiyat" bütün tarih boyunca toplumsal muhalefetin yansıdığı en önemli alandır. Reel olarak politikada kullanılamayanlar hicivle sanat aracılığıyla topluma yansıtılır. Bugün bu maalesef yalnızca karikatür sanatıyla var ülkemizde. 

Ama onlara da eleştiri var… Çok yumuşaklar, matbaalarını hükümet almış filan diye…

 Haksızlık sayarım. Bugün, eleştirel anlamda Penguen ayarında bir sanat edebiyat dergisi yok. Ama tabiî ki, etkili olması için bu dergilerin de tiraj sahibi olması lazım. Sistem, yani benim "Hollywood Efekt" dediğim küresel sermayenin medya gücü; insanların beynini boşaltıp sermaye sınıfının çıkarlarının ideolojisini insanların kalbi yerine midelerine hitap ettirdi. İnsanların beyni boşaltıldı, sisteme entegre edildi. Beyni olan insan sanat edebiyatı sever… İnsanların düşüncelerinin oluşmasında "Müesses Nizam"ın eskiden büyük etkisi vardı. Hem kendi ideolojisini yaymak hem de karşıt gördüğü kişi ve kurumları yok etmek anlamında. Kimi yazar ve şairlerimizin üzerindeki baskıları, Kemal Tahir, Orhan Kemal, Aziz Nesin, Nazım Hikmet… Hepimiz biliyoruz; Müesses Nizam'a biat etmeyenler içerde çürütüldüler, baskılara maruz kaldılar… Unuttuk bunları. Hatta canına kastedilen Sabahattin Ali'yi hatırlayın... Ama en çok Yeşilçam'a müdahale etti "Müesses Nizam"… En büyük sosyal manipülasyonu Yeşilçam'a yaptılar. Bunu o kadar ustaca ve o kadar planlı yaptılar ki; Yeşilçam bile anlamadı.

İlk dönemlerde Yeşilçam'da Feodal sistem sorgulanıyordu. Hep ağalık düzeni eleştirisi vardı. Ne de olsa ABD destekli DP iktidarı iş başına gelmişti ve gelişen kapitalizmin yeni yetme burjuvazisine yer açmak gerekiyordu. Ellilerde dizi gibi film çekiyorlardı Yeşilçam'da. Ama anımsarsanız hepsi feodalizmi tasfiyeye yönelikti. Ağa kötüdür, ırza geçer, dolandırır, ezer, sömürür… Peki 1960'a yaklaşırken Yeşilçam'da ne değişti? Eleştiri köylerden şehirlerin varoşlarına gelince durdu. Çünkü burjuvazi gelişiyordu. Burjuvazi eleştirilemezdi. Yeşilçam'da hiç eleştiremedi.

Yetmişli yıllara gelindiğinde Yeşilçam, bugün için bile imkansız olan bir türe, açık biçimde pornografiye yöneldi. Bu sefer de gelişen toplumsal muhalefetten, işçi sınıfından gençleri uzak tutmak gerekiyordu. Emperyalist Proje başarılı oldu. Arkasından seksenden sonra cuntaya/sisteme destek olacak filmler çevrildi. Tüm bu süreçte Yılmaz Güney gibi tek tük birkaç yönetmen çıktı sistemi eleştiren, özellikle de 80 öncesi. 

Müesses Nizam bence Yeşilçam'da başarılı oldu. Çünkü bugünkü dünyada en büyük silah görsel kültürdür, yazılı kültür değil… Çağımız herkesin dediği gibi "imaj" çağıdır. Sistem Sinemayı, tv ve renkli basını, gayet iyi kullanıyor. Öyle ki, kullanılanlar bile farkında değiller. Zaten gücü de bu. Köşe yazarları ne yazarsa yazsın manşetler belirleyici oluyor. Bugünlerde en büyük hizmeti de Kartel Medyası yapıyor. Aysbergin su üstündeki kısmını büyütüp, alttaki büyük sorunları saklayıp küçülterek sanal sorunlar yaratıyor. Bazı düzgün yazarlar da bu hengamede istemeseler de sisteme entegre imaj sergiliyorlar. Halk, kitaptan ve okumaktan kaçıyor. İnsanların beyni boşaltılınca, eğitilmemeye, düşünmemeye yöneltilince, her şey istenildiği gibi rayına oturtuluyor. Böylece sanat ve edebiyatın toplumsal temeli de "çaktırılmadan" ortadan kalkmış oluyor. Geçmişte Fethi Naci, Türkiye için, "ne kadar futbol varsa o kadar sanat var" demişti. Zamanla futbol da kapitalist metalaşma sürecini tamamlayarak sisteme entegre olunca, durum daha da vahimleşti bence. Futbol imaj liginde bir üste düşerken, bilim onun yerine küme düştü. Bugün sonuç olarak Türkiye'de ne kadar bilim varsa o kadar sanat ve edebiyat var. Ben bunu söylüyorum… 

Abdelrahman Münif var Arap Edebiyatı'nın güçlü kalemi, oranın Yaşar Kemal'i diyelim… İhtiyara Suikast'ı yayınlandı Türkiye'de de. İngilizceye beş cilt olarak çevrilmiş, olay olması gerekirken kimse tınmamış İngiltere'de. Tam bir "Pazar Edebiyatı'na dönüştü tüm dünyada edebiyat… Kültürel alana uluslararası sistemin el attığını, sanatın edebiyatın beğenilerinin, modalarının rayını değiştirdiğini düşünüyorum. 

İşte benim "Hollywood Effect" diye uydurduğum, küresel sermayenin medya gücü bu… Dan Brown'ın romanları örneğin… Bunun nedeni nedir? Yine o görsellik. Bu tür romanlar moda oldu. ABD sineması bu emperyalist kültürün en büyük taşıyıcısı. Ama Amerika'da eleştirel sinema da var. Bunu da görmek ve atlamamak lazım. Zayıf da olsa sesi çıkıyor orada. Ne filmler yapılıyor ama biz ve üçüncü dünyada bu filmler pazarlanmıyor. Sansür, "kapitalist marketin" eliyle çalışıyor. Küresel sermayeye direnen kesimler periferi ülkelerde yok, ama bu periferi üçüncü dünya ülkelerinde çok büyük bir direniş var artık. Dan Brown gibi yazarlar isterse sosyal olayları da yazabilir. Çünkü O, senaryo gibi yazıyor. Burası önemli. Bizde, Kemal Tahir'in Kurt Kanunu… Dan Brown'ın Davinci Şifresi'nden daha iyi bir anlatımla yazılmıştır. Kurgusu da sanırım öyle. Kurt Kanunu'nda olaylar, adeta sinema şeridi gibi geçer… Bu durum aslında görselliğin öne çıktığı dünyaya çok uyuyor… 

Bence Tarik Ali şöyle bir hata yapmış, gözünden kaçırmış, tarihçidir ama bana göre siyasi kavrayışı yeterli değildir. Kısaca bu konuyu yorumlamak için siyasallaştırırsak; "görsel anlatımın egemen olmasından" doğuyor bu tür debiyat. Eisenstein'da bu durum çok açık. Potemkin Zırhlısı'nı çekmiş bir sosyalist iken, daha sonra II. Dünya Savaşı sonrası Sovyetler -yani aslında Stalin demek lazım- Rus milliyetçiliğine ihtiyaç duyunca, Eisenstein bu sefer ulus kimliğini öne çıkaran "Aleksandr Nevski"yi çekti. Mesele burada siyasetin akışkanlığı.

Diyalektik anlayışa çok uyacak şekilde "Eleştirel Sinema" aslında en gelişmiş olarak ABD'de var. Bütün sinema alanı, yani Hollywod Yahudilerin egemenliğinde olmasına rağmen, Evanjelistler'in desteklediği Mel Gibson'un çektiği İsa filmi üç yıl gösterilemedi. 11 Eylül'den sonra sinemalara inebildi. Amerika'da eleştirel düşünce hala sınırlı da olsa bağımsızlığını koruyor, ama bu eserleri maalesef biz genellikle görmüyoruz, haberimiz bile olmuyor. Michael Moore'un "Benim Cici Silahım" filmi Oscar almasaydı, oğlum ABD de o sıralarda sinema okuyor olmasaydı, o göstermeseydi; çok sık ABD de bulunan birisi olmama rağmen ben bile bilemeyecektim. Görselliğin gücünü Amerikan Müesses Nizamı içinde en iyi 20'lerde FBI'ı kuran ve nerdeyse elli yıl yöneten sekiz başkan görmüş olan Edgar Hoover farketmiş.. Şarlo'yu yasaklamış, yirmi küsür yıl ABD'ye girişini yasaklatmış. Hoover'ın arka planda yönettiği Joseph McCarthy'de adını taşıyan dönemde en büyük tahribatı Rosenbergler'den yola çıkarak Hollywood'u temizleyerek yapmıştır. Yani "Hollywod ve Amerika komünistlere karşı steril edilmiştir." Bu suçlamalarla tüm eleştirel düşünce tasfiye edilmiş, kalanlar da asimile olmuşlardır. Bütün Hollyvood camiası, yüzlerce sinema yıldızını yasakladı, film çektirmedi. Orada sansür kaba bir biçimde filmler yasaklanarak olmuyor bizdeki gibi, iş vermiyor gizli bir el, aç kalıyorsun, öyle köşende yaşıyor ölüyorsun. Kapitalizm böyle evrenselleşti, bugün küreselleşme diye yutturulan emperyalizm 50'lerde böyle tavan yaptı. Sisteme uymayanlar da bugünlerde az değil. Ne kitaplar yayınlanıyor, ne filmler yapılıyor ABD'de; ama kimsenin haberi olmuyor. Bize Dan Brown'u sokuşturuyorlar. Yıllarca Latin Amerika Edebiyatı'nı sokmadılar Amerika'ya. 

Edebiyat göründüğü gibi hiç de yaşanılan politik ortamdan, ekonomi politikten bağımsız değil yani… 

Hiç bir zaman ve hiçbir şey üretim tarzından bağımsız olamaz. Hele, idelojinin en kolay etkisine girebilecek olan edebiyat. Bizim gibi ülkelerde küresel sermaye etkisiyle bağımsız bir ideoloji oluşmuyor. Zaten ideolojiler bağımsız olmaz. Ya ezilenlerden yanasındır; ya da ezenlerle berabersindir. Orada Metropol ülkelerde, düşünceyi yasaklamıyorlar, sansürü dolaylı yollardan yapıyorlar; medyayla, ekonomiyle engelleniyor. 

Ama periferİ ülkelere gelince durum değişiyor. Dehşet bir "dolaylı" sansür var. Eğitim sistemlerini çökerterek ve halkların beyinlerini boşaltarak yapıyorlar bunu. Son kırk yılda açık bir şekilde bunu Japonya'da yaptılar. Japon kültürü kalmadı artık. İnsanlar, çocuklar orada üç yüz kelimeyle konuşuyorlar. Sokaklar İngilizce afişlerle, panolarla dolu. Türkiye'deki gibi İngilizce yazılı ama dilsel bazda anlamsız olan yazılar görüyoruz t-shirtlerde. Gençler adeta Amerikalı Yupiler gibi yaşıyorlar, yaşamaya çalışıyorlar… İnanılır gibi değil. 

Özal orayı taklit edecekti eğitimde… 

Bugünkü Japon gençliği Japon değil.. Bugün erkekler de erkek değil, kadınlar da bildiğimiz geleneksel kadın değil. Erkekler kaşlarını, vücut kıllarını aldırıyorlar, epilasyon yaptırıyorlar. Artık hit olan Tom Cruise tipi, yaşam tarzı… Başarının da tek bir kriteri var küresel dünyada; "sınırsız para yapmak". İşte küresel sermayenin gücü bu... 

Türkiye'de edebiyatın aşağılanmasının nedenleri anlaşılıyor. Çok kötü yazarların yazar olarak sunulması…

Felsefe 
olmadan olmuyor demiştim daha önce… Okumayan bir nesil yazabilir mi? Yazarsa ancak kendi yaşamını yazar; o da roman olmaz. 

Kağıt sektörü yabancılaştı. Fabrikalar satıldı, talan edildi. Kağıtta dışa bağımlıyız… Euro'yla kağıt alıyor bu yoksul ülke. Yayıncılar 3000 Euro maaş alan bireylerden oluşan Avrupalı okur varmış gibi yüksek bir maliyetle çalışıyor. Böylece halkın % 90'ı okuyamıyor; yoksullara okuma olanağı kalmıyor ülkemizde… Geniş kitlelere ulaşılamıyor...

Sizi edebiyat kurumu olarak top yekün eleştireceğim. Okullarda, üniversitelerde eğitim adına cahilleştiriliyorsa insanlar olacağı budur. Evet, insanlar bugün çok kolay kitaba ulaşıyorlar. Bunu şundan söylüyorum; insanlar cahilleştirilirse yüksek kültüre gerek kalmaz. Anı yazar gibi her önüne gelen yazıyor, yazar oluyor. Ne edebiyat var ne bir şey. Hele bilim adına ne cahillikler sergileniyor, ne kitaplar yazılıyor… İnternet Blogları… Herkesin blogu var. Ben her zaman kitaba çok değer verdim. Hala da öyle. Hatta bu ilgim çok daha fazla arttı bugün. 

Sizler yayıncı olarak insanların önüne bir yığın kötü yazarı çıkarıyorsanız; içlerindeki iyiyi nasıl seçeceksiniz. Kaliteyi satamazsanız, ürettiğiniz malın metalaşmasını sağlayamazsanız olmaz. Bu dergiyi birisi para verip almıyorsa, etkili de olamazsınız. Para veren okur, para vermeyen okumaz. Bu dergicilik, yayıncılık ilkesidir. O kaliteyi yirmi beş yıldır olmayan bir eğitim sistemiyle yapamazsınız. Akp'nin bugün bir yığın iyi şeyi de var; bir yığın yanlışı da. İslamcılar bazı temel konuları bilmiyorlar. En önemlisi fen bilmiyorlar. Bu benim tespitim. İmam Hatiplerde fen okumuyorlar. Sorun burada bence. Fen bilmeyen insanlar bu ülkeyi yönetiyor. Bunların çağı ve bu dünyayı anlaması mümkün mü? Tayyip Bey'in anlaması mümkün mü?

Böyle bir ülkede edebiyatı-sanatı geliştiremezsiniz. Hayatım boyunca feminizme karşı çıktım. Neden mi? Sosyalizmi sulandırdığı için. Bu kadın haklarına karşıyım demek değil. Bir toplumu kurtardığınızda kadını da kurtarmış olursunuz zaten. Bir şeyi edebiyata indirgemeyin yalnızca; onun altında yatan sorunlar edebiyat ve sanattan kaynaklanmıyor. Benim yayıncılığı bırakmamın nedeni de budur. 

Aydınlara bu işler hep basit geldi. Bunu o yıllarda sıkça yaşayınca, olaylara bu kadar basit bakılınca 90'ların ortasında yayıncılığı bıraktım. 1980-90'lara damgasını vuran dev bir yayınevini birkaç ayda tasfiye ettim. İnsanlar kitap alsın diye de anormal bir indirimle, maliyetinin bile onda birine kitapları piyasaya sürdüm. Neredeyse bedavaya depoları tasfiye ettim. Çok daha iyi bedel öneren pazarlama firmalarına satmadım. Bu sektörde herkes bilir. Yayınevi olarak Verso, bu ülkenin aydınlarına fazlaydı. Maalesef istemeden de olsa bu kararımdan asıl zararlı çıkan Türk insanı oldu. Bu hep içimde uktedir. 

Şunu da söylemeden geçemeyeceğim; o tarihlerde William H. McNeill'in Dünya Tarihi'ni; Althusser'i, Gramsci'yi, Marc Bloch'u, H. Pirenne'i, Edgar Moren'i, E. Hobsbawm'ın tüm temel kitaplarını, Bottomore'un kitaplarını…daha onlarcasını, yüzlercesini bastım. Yayıncılığı bırakınca bunları karşılıksız olarak desteklediğim yayınevlerine önerip basılmalarını sağladım. Kısaca Verso olarak, bir devletin basması gereken kitapları bastım ben bir zamanlar. 

Ben de edebiyat yıllığı yayınladım birkaç yıl önce… Elimde kaldı… 

Bence bu mücadeleyi, edebiyat içinde kalarak, derginin çerçevesinde edebiyatı kitlelere sevdirmek gibi amaçlarla yaparak başarılı olamazsınız. Sistemi sorgulamak lazım… Sanatsal eleştiri, toplumun ilerlemesini sağlar. Sanat toplumsal eleştiriye dönüşmediği sürece sanat olmaz. Tarihten bir örnek vereyim aklıma gelen; Velasquez buna örnektir. Bütün kraliyet ailesini çizmiş, resmetmiş; ama tiplerin hepsiyle alay ediyor, ince bir sosyal eleştiri var. Anlayana. 

Avusturya-Macaristan İmparatoru Metternich Beethoven'e "bana adımı taşıyan bir oratoryo yaz" demiş. Ama Beethoven yazmıyor. Karısı Matternich'e "niçin yazmadığı için üzülüyorsun" diyor. Matternich ise karısı kraliçeye; Beethoven'i yüz yıl sonra herkes bilecek ama beni kimse anımsamayacak diyor. 

Yani sanatın o eleştirel yanını, o sistem eleştirisine çeviremezseniz olmaz. Asıl sorun edebiyatı değil sistemi eleştiren edebiyat eserlerini duyurmak olmalı. Küresel sermaye asıl sorunları göstermiyor çünkü, küçük sorunları öne çıkarıyor. Anayasa Mahkemesi başkanvekilinin dinlenmesini örtmek için Önder Sav'ı öne çıkarıyorlar. Görselliğin özelliği bu işte. Goebbels, "insanların önüne o kadar büyük balon koyacaksın ki; gerçeği içinde kaybettireceksin" der. 

Ben de dergiyi yüzüncü sayıda bırakmak istiyorum… 

Çok acıdır ama söylemek zorundayım, elinizdeki okurun yarısını yoksullaşacak insanlar nedeniyle kaybedeceksiniz. Üzülerek söylüyorum. Yarısını bile satamazsınız… 

Teşekkür ederim bu önemli düşünceleri bizimle paylaştığınız için… 

Ben teşekkür ederim…

ERHAN GÖKSEL'İN ÖNERDİĞİ KİTAPLAR

Balkan Tarihi

georges castellan, balkanların tarih misha glenny, balkanlar 1084-1999

Bilim tarihi

levent yılmaz, giambattista vico ve "yeni bilim"in temel kavramları,

i.bilgi üniversitesi yayınları

stephen hawking, zamanın kısa tarihi

colin a.ronan, bilim tarihi

richard s.westfall, modern bilimin oluşumu

james watson-francis crick, ikili sarmal

joseph silk, evrenin kısa tarihi

e. grant, ortaçağda fizik bilimleri

francis crick, şaşırtan varsayım

chris freeman-luc soete, yenilik iktisatı

bill bryson, hemen her şeyin kısa tarihi

peter whithfield, batı biliminde dönüm noktaları, küre yayınları thomas s.kuhn, kopernik devrimi, imge kitabevi yayınları jared diamond, tüfek mikrop ve çelik şakir erkoç, nanobilim ve nanoteknoloji martin rees, son saat

carl sagan, karanlık bir dünyada bilimin mum ışığı william bixby, galileo ve newton'un evreni michael guillen, dünyayı değiştiren beş denklem gerard't hooft, maddenin son yapıtaşları leonardo da vinci, bilmeceler (kehanetler)

william h.cropper, büyük fizikçiler - galileo'dan hawking'e büyük hayatlar, oğlak yayınları

oğuz atay, bir bilim adamının romanı, iletişim yayınları

david bodanis, e=mc2 - dünyanın en ünlü denkleminin biyografisi, oğlak

yayınları

alaeddin şenel-erhan göksel(der), biyoteknoloji, genetik mühendisliği ve

insanlığın geleceği, v yayınları

zeki tez, kimya tarihi, v yayınları

ali dönmez, matematik tarihi, v yayınları

güney gönenç, hep aranızda olacağım - frederic joliot-curie'nin yaşam öyküsü, yordam kitap

bizans tarihi

dukas, bizans tarihi

paul lemerle, bizans tarihi

v. m. levcenko, bizans levçenko

nicol m. donald, bizans ve venedik

george ostrogorsky, bizans devleti tarihi

prokopius, bizansın gizli tarihi

tamara talbot rice, bizans'ta günlük yaşam

ernst barker, bizans siyasal ve toplumsal yapısı

pencereyi kapat

erhan göksel'den bugünleri anlamak için

seyyid hüseyin nasr - oliver leaman, islam felsefesi tarihi, 3 cilt, açılım kitap

hikmet erdoğdu, büyük israil stratejisi, ıq kültür sanat yayınevi bernard lewis, modern türkiye'nin doğuşu, arkadaş yayınları bağımsız sosyal bilimciler, 2008 kavşağında türkiye - siyaset, iktisat ve toplum, yordam kitap

douglas dowd, kapitalizm ve kapitalizmin iktisadı - eleştirel bir tarih, yordam kitap

james c. scott, devlet gibi görmek, versus yayınları

ayşe buğra-çağlar keyder, vatandaşlık gelirine doğru, iletişim yayınları

hans-lukas kieser, türklüğe ihtida - 1870-1939 isviçresi'nde yeni

türkiye'nin öncüleri, iletişim yayınları

nuran yıldız, tanklar ve sözcükler, alfa yayınları

arend lijphart, demokrasi motifleri - otuzaltı ülkede yönetim biçimleri ve performansları, salyangoz yayınları

fatma doğruel- a.suat doğruel, bıçak sırtında büyüme ve istikrar, arjantin, brezilya, meksika, israil, türkiye, i.bilgi üniversitesi yayınları sami zubaida, islam dünyasında hukuk ve iktidar, i.bilgi üniversitesi jared diamond, çöküş - medeniyetler nasıl ayakta kalır ya da yıkılır?, timaş yayınları

yavuz gökmen, özal sendromu, v yayınları

yves lacoste, büyük oyunu anlamak - bugünün uzun tarihi, ntv

yayınları

noam chomsky, amerikan müdahaleciliği, aram yayınları

ımmanuel wallerstein, tarihsel kapitalizm, metis yayınları

bernard lewis, hata neredeydi : 300 yıldır sorulan soru, oğlak yayınları

ağaoğlu ahmet, islamiyette kadın, birey ve toplum yayınları

ellen maiksins wood, kapitalizmin arkaik kültürü, yordam kitap

anthony d. smith, ulusların etnik kökeni, dost kitabevi

antoine zischka, petrol savaşının kirli tarihi, selis kitaplar

stephen kinzer, hilal ve yıldız arasında türkiye, iletişim yayınları

l.althusser, ideoloji ve devletin ideolojik aygıtları, birikim yayınları

a. gramsci, modern prens, birey ve toplum yayınları

hugues portelli, gramsci ve tarihsel blok, savaş yayınları n.bobbio-j.texier, gramsci ve sivil toplum, savaş yayınları yavuz gökmen, özal yaşasaydı, v yayınları

w.l.shirer, nazi imparatorluğu tarihi, doğuşu-yükselişi-çöküşü, 3 cilt bob woodward, saldırı planı, arkadaş yayınevi

ha-joon chang, kalkınma reçetelerinin gerçek yüzü, iletişim yayınevi

ernest mandel, geç kapitalizm, versus yayınları

nicos poulantzas, faşizm ve diktatörlük, iletişim yayınları

christopher hill, 1640 ingiliz devrimi, kaynak yayınları

halil halid, ingilizler'in osmanlı'yı yok etme siyaseti, ekim yayınları

bob woodward, saldırı planı, arkadaş yayınevi

anthony giddens, ulus devlet ve şiddet, kalkedon yayınları

prof. dr. hasan köni, amerika'nın uluslar arası politikası, ekim yayınları

manuel castells, binyılın sonu enformasyon çağı, 3 cilt, bilgi üniversitesi

yayınları

arif dirlik, postkolonyal aura: küresel kapitalizm çağında üçüncü dünya eleştirisi, boğaziçi üniversitesi yayınları

eric hobsbawm, kısa 20. yüzyıl: 1914-1991-aşırılıklar çağı, everest yayınevi

thomas l.friedman, dünya düzdür, boyner yayınları daniel yergin, petrol, iş bankası yayınları

david fromkin, barışa son veren barış-modern ortadoğu nasıl yaratıldı 1914-1922, sabah kitaplar

ilyas kamalov, moskova'nın rövanşı, yeditepe yayınevi stephen kinzer, darbe, iletişim yayınları

diplomasi tarihi

mehmet gönlübol, uluslararası politika - ilkeler, kavramlar, kurumlar

henry kissinger, diplomasi

hüner tuncer, eski ve yeni diplomasi

oral sander, anka'nın yükselişi ve düşüşü - osmanlı diplomasi tarihi üzerine bir deneme

dünya klasikleri

l.n.tolstoy, anna karenina

l.n.tolstoy, savaş ve barış

f.m.dostoyevski, suç ve ceza

f.m.dostoyevski, karamazov kardeşler

i.s.turgenyev, babalar ve oğullar

n.v.gogol, ölü canlar

n.v.gogol, taras bulba

ivan gonçarov, oblomov

anton çehov, vanya dayı

anton çehov, martı

honore de balzac, köylüler

honore de balzac, goriot baba

montaigne, denemeler

victor hugo, sefiller

stendall, kızıl ile kara

emil zola, germinal

jack london, demir ökçe,

upton sinclair, şikago mezbahaları (jungle)

m.gorki, ana

c.malaparte, kaput

c.malaparte, volga avrupa'dan doğar

ilya ehrenburg, dipten gelen dalga

w.shakespeare, hamlet

w.shakespeare, makbet

w.shakespeare, kral lear

w.shakespeare, antonius ve kleopatra

w.shakespeare, othello

w.shakespeare, romeo ve juliet

moliere, cimri

charles dickens, oliver twist

charles dickens, büyük umutlar

jack london, vahşetin çağrısı

jane austin, aşk ve gurur

charlotte bronte, jane eyre

dante, ilahi komedya cervantes, don kişot

f. kafka, dava j.p.sartre, varlık ve hiçlik

g. orwell, 1984

b. pasternak, doktor jivago a.s.puşkin, yüzbaşının kızı a.s.puşkin, yevgeni onegin m.şolohov, durgun akardı don n.ostrovski, ve çeliğe su verildi honore de balzac, vadideki zambak a.dumas, monte kristo

w.scott, selahaddin eyyubi ve aslan yürekli richard

andre gide, pastoral senfoni

andre malraux, insanlık durumu

e. hemingway, çanlar kimin için çalıyor

e. hemingway, silahlara veda

e. hemingway, yaşlı adam ve deniz

herman melville, moby dick

tomas mann, buddenbrook ailesi

james joyce, ulysses

w.faulkner, ses ve öfke

aldos huxley, ses sese karşı

guy de maupasant

victor hugo, notre dame'ın kamburu

oscar wilde, dorian gray'in portresi

albert camus, yabancı

gustave flaubert, madam bovary

panait ıstrati, kodin

j.wolfgang von goethe, faust

j.wolfgang von goethe, genç werther'in acıları

stefan zweig, amok koşucusu

stefan zweig, yıldızın parladığı anlar

hermann hesse, sidhartha

heinrich böll, ilk yılların ekmeği

bertholt brecht, galilei'nin yaşamı

elias canetti, körleşme

erich maria remarque, garp cephesinde yeni bir şey yok

john steinbeck, fareler ve insanlar

john steinbeck, gazap üzümleri

olivia de havilland, rüzgar gibi geçti

boris vian, günlerin köpüğü

e. m.forster, hindistan'a bir geçit

ısabel allende, ruhlar evi

umberto eco, gülün adı

cesare pavesa, yaşama uğraşı

knut hamsun, açlık

gabriel garcia marquez, albaya kimseden mektup yok

pablo neruda, yaşadığımı itiraf ediyorum

eduardo galeano, latin amerika'nın kesik damarları

jorge luis borges, yolları çatallanan bahçe

carlos fuentos, artemio cruz'un ölümü

cengiz aytmatov, beyaz gemi

nicos kazancakis, zorba

şeyh sadi-i şirazi, gülistan

paul aster, new york üçlemesi

raniner maria rilke, genç bir şaire mektuplar

guy de maupassant, güzel dost

arthur koestler, gün ortasında karanlık

arthur koestler, 13. kabile

alan paton, ağla sevgili yurdum

ıgnazio silone, ekmek ve şarap

pearl s. buck, ana

halil cibran, ermiş

franz kafka, şato

franz kafka, değişim

james joyes, dublinliler

r.tagore, gora

milan kundera, varolmanın dayanılmaz hafifliği milan kundera, gülüşün ve unutuşun kitabı amin maalouf, semerkant amin maalouf, afrikalı leo

amin maalouf,yüzüncü ad 'baldassare'nin yolculuğu' necip mahfuz, miramar

ömer hayyam, rubailer

charles bukowski, gece çılgın ayak sesleri ile yıkıldı henryk steinkiewicz, ateş ve kılıç

c.tacitus/hamdi dereli, agricolan'ın hayatı (britanya tarihi)

h.de balzac, albay chabert

c. dickens, antikacı dükkanı

k.hamsun, benoni

emile zola, bir aşk sayfası

a.de musset, bir zamane çocuğunun itirafları

a.s.puşkin, biyelkin'in hikayeleri

f.m.dostoyevski, budala

a.fogazzaro, bu yeni küçük dünya

p.merimee, carmen

collette, clauden'in evi

george sand, consuelo

h.de balzac, kuzenpons

l.n.tolstoy, çocukluk

l.n.tolstay, ilk gençlik

l.n.tolstoy, gençlik

a.daudet, değirmenimden mektuplar

f.m.dostoyevski, delikanlı

v.woolf, deniz feneri

a.france, dostumun kitabı

a.s.puşkin, dubrovski

stefan zweig, dünün dünyası

knut hamsun, dünya nimeti

a.n.ostrovski, fakirlik ayıp değil

j.steinbeck, fareler ve insanlar

j.w.von goethe, faust

a.s.exupery, gece uçuşu

marcel proust, geçmiş zaman peşinde

a.p.g. gide, günlük

w.m.thackerey, henry esmond

emile zola, hulya

h.de.balzac, iki gelinin hatıraları

stendal, italya hikayeleri

sir walter scott, ivonhoue

l.n.tolstoy, ivan ilyiç'in ölümü f.garcia lorca, kanlı düğün l.n.tolstoy, karanlığın kudreti h.sienkiewicz, quo vadis

f. m.dostoyevski, küçük kahraman stendhal, lamiel george sand, lelia

a.s.puşkin, maça kızı ve mısır geceleri rainer maria rılke, malte laurids brigge'e notlar george bernard shaw, milyoner kadın henrik ıbsen, nora - bir bebek evi

f. m.dostoyevski, ölü evinden hatıralar l.n.tolstoy, ölümden sonra dirilme k.hamsun, pan

alphonse daudet, pazartesi hikayeleri a.sergeyeviç puşkin , pugaçof isyani i.s.turgenyev, rudin emily bronte, rüzgarlı bayır george eliot, silas marner m.de unamuno, sis

f. r.de chateaubiriand, son ibni sirac'ın maceraları h.de balzac, sönmüş hayaller

e. mörike, stuttgart cücesi

f. m.dostoyevski, tatsız bir olay thomas mann, tonia kroger h.de balzac, vadideki zambak w.shakespeare, windsor'un şen kadınları henrik ıbsen, yaban ördeği

aldus l.huxley, ses sese karşı

f. m.dostoyevski, yeraltından notlar tennessee williams, arzu tramvayı aristophanes,bulutlar e.rostand, cyrano de bergerac thomas mann, değişen kafalar eflatun/behice boran, devlet adamı w.shakespeare, hırçın kız w.shakespeare, julius ceaser

g. b.shaw, kırgınlar evi sophokles, kral oidipus p.çehov, teklif

w.shakespeare, venedik taciri w.shakespeare, yanlışlıklar komedyası l.n.tolstoy,yaşayan ölü

son güncelleme ( cumartesi, 17 mayıs 2008 )

dünya tarihi

stephen j. lee, avrupa tarihinden kesitler, 2 cilt

léonard m. dudley, kalem ve kılıç

norbert elias, uygarlık sürec,. 2 cilt

marshall berman, katı olan herşey buharlaşıyor

edward w said, şarkiyatçılık

richard senet, kamusal insanın çöküşü

felsefe klasikleri ©

descartes, ahlak üzerine mektuplar

descartes, aklın idaresi için kurallar

eflatun, alkibiades

h.poincare, bilimin değeri

h.poincare, bilim ve hipotez

f.neitzche, böyle buyurdu zerdüşt

voltaire, candide

erasmus, deliliğe övgü

montaigne, denemeler

cicero, dostluk

e.b.condillac, duyumlar üzerine inceleme

epiktetos, düşünceler ve sohbetler

eflatun, euthdemos

descartes , felsefenin ilkeleri

voltaire, felsefe sözlüğü

eflatun, georgias

h.bergson, gülme

eflatun, hipparkhos ve kleitophon

j.s.mill, hürrüyet

j.j. rousseau, bilimler ve sanat hakkında söylev

e.b.ccondillac, insan bilgilerinin kaynağı üzerine denemeler

thomas paine, insan hakları

j.j.rousseau, itiraflar

diderot, konuşmalar

descartes, metafizik düşünceler

descartes, metod üzerine konuşmalar

g.w.leibniz, monodoloji

aristotoles, organon

destartes, ruhun ihtirasları

henry bergson, şuurun doğrudan doğruya verileri

boutreux, tabiat kanunlarının zorunsuzluğu hakkında

j.j.rousseau, toplum anlaşması

henry bergson, zihin kudreti

ilkçağ tarihi

strabon, geographika - antik anadolu coğrafyası ekrem akurgal, anadolu kültür tarihi ekrem akurgal, anadolu uygarlıkları ekrem akurgal, eskiçağda ege ve izmir ekrem akurgal, hatti ve hitit uygarlıklar sedat alp, hitit çağında anadolu reginald barrow, romalılar

kurt bittel, ön asya tarih öncesi çağları: mısır, filistin, suriye a.w.f. blunt, batı medeniyetinin temellleri joseph campbell, batı mitolojisi gordon childe, tarihte neler oldu

v. diakov- s. koralev, ilkçagtarihi-1, uzakdogu-ortadogu-eski yunan

henri frankfort, uygarlığın yakındoğu'da doğuşu: mezepotamya ve mısır

charles freeman, mısır, yunan ve roma, antik akdeniz uygarlıkları

charles freman, mısır, yunan ve roma

s. henry hooke, ortadoğu mitolojisi

afet inan, eski mısır tarihi ve medeniyeti

j.g. macqueen, hititler ve hitit çağında anadolu

bilge umar, türkiye halkının ilk çağ tarihi

son güncelleme ( pazar, 27 nisan 2008 )

pencereyi kapat

1 of 1

24.06.2008 14:38

islam dünyası

w.barthold, islam medeniyeti tarihi

neş'et çağatay, islam öncesi arap tarihi ve cahiliye çağı

philip k. hitti, siyasî ve kültürel islâm tarihi

bernard lewis, tarihte araplar

pencereyi kapat

islam klasikleri

ahmet eflaki/tahsin yazıcı, ariflerin menkibeleri, 2 cilt molla n.a.cami/m.n.gençosman, baharistan şeyh m.sadi-i/h.ilaydm, bostan

mevlana c.rumi/mithat b.beytur, divanı kebir'den seçme şiirler, 3 cilt

u.mehmet farabi/nazif danışman, el-medinetül'ül-fazıla

ebu h.m.imam gazali/h.güngör, el-munkızı minad-dadal

mevlana celaleddin rumi/m.ülker ambarcıoğlu, fihi-mafih

m.b.muhyiddin-i arabi/m.nuri gençosman, füsus ül-hikem

şeyh m.sadi-i şirazi/h.ilaydın, gülistan

şeyh s.m.şebusteri/abdülbaki gölpınarlı, gülşen-i raz

hafiz-i şirazi hoca/abdülbaki gölpınarlı, hafız divanı

nizami/sabri sevsevil, hüsrev ve şirin

ibn batuda/ismet parmaksızoğlu, ibni batuta seyahatnamesinden seçmeler

şeyh f.attar/abdülbaki gölpınarlı, ilahiname, 2 cilt u.mehmet farabi/ahmet ateş, ilimlerin sayımı tugrai/ismail erzen, lamiyet al-acem lami-i zade/abdullah çelebi, latifeler nizami/ali nihat tarlan, leyla ile mecnun sultan veled/ülker ambarcıoğlu, maarif

ebu'ı-h.el-maverdi/bergamalı c.efendi, maddi ve manevi yüce hedefler

nizami/m.nuri gençosman, mahzen-i esrar

osman ebu m.hariri/sabri sevsevil, makamat

niyazi/mustafa tatçı, mansurname

şeyh f.attar/abdülbaki gölpınarlı, mantık al-tayr, 2 cilt

mevlana c.rumi/veled izbudak, mesnevi 6 cilt

amil çelebioğlu, mesnevi-i şerif, 6 cilt

mevlana celaleddin rumi/m.nuri gençosman, mevlana'nın seçme rubaileri kırımlı selim divane, miftafu müşkilatil arifin adabu tarikil vasilin ebu muhammed b.cerir taberi/zakir k.ugan-ahmet temir ,milletler ve hükümdarlar tarihi, 5 cilt

katip çelebi/m.b.abdullah hacı kalfa-orhan şaik gökyay, mizanül'l hak fi ihtiyar'ıl ahak

imriül kays/şerafettin yaltkaya, muallakat (yedi askı)

ibn haldun/zakir kadiri ugan, mukaddime, 3 cilt i.fahreddi-i ırakı/saffet yetkin, parıltılar (lemeat)

şeyh f.attar/m.nuri gençosman, pendname

mehmet fuzuli/hüseyin aran, rind ile zahid

şeyh m.sadi-i şirazi/m.nuri gençosman, rubailer ve ilk gazeller

ömer hayyam/rüştü şardağ, rubailer (seçmeler)

narsı hüsrev/m.ülker ambarcıoğlu, saadet-name

narsı hüsrev/abdülvehhap tarzi, sefername

ebu'l k.firdevs-i tusi/necati lugal, şehname, 4 cilt

şeyh galip/abdülbaki gölpınarluı, şeyh galip divanından seçmeler

emin b.alaüddevle-ilsferai devletşah/necati lugal, tezkire-i devlet şah

"okunması mutlak" kitaplar

william h. mcneill , dünya tarihi eric hobsbawm, devrim çağı 1789-1848 eric hobsbawm, sermaye çağı 1848-1875 eric hobsbawm, imparatorluk çağı 1875-1914 w.t.stace, hegel üzerine

l.althusser, felsefe ve bilim adamlarının kendiliğinden felsefesi edward h. carr, tarih nedir march bloch, feodal toplum k.marx, kapital, cilt-ı

barrington moore jr, diktatörlük ve demokrasinin toplumsal kökenleri mete tunçay (der), batı'da siyasal düşünceler tarihi ı-ıı-ııı diakonoff, tarihin yörüngeleri

howard zinn, amerika birleşik devletleri halklarının tarihi

edgar morin, kaybolmuş paradigma: insan doğası

nizamül-mülk, siyaset-name

timur han, tüzükat-i timur

taner timur, osmanlı kimliği

antonio gramsci, hapishane defterleri

mete tunçay, tek parti yönetimini kurulması 1923-1931

andrezj walicki, rus düşünce tarihi

theda skocpol, devletler ve toplumsal devrimler

bernard lewis, ortadoğu - ikibin yıllık ortadoğu tarihi

max weber, protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhu

platon, devlet

j.j.rousseau, toplum sözleşmesi fernand braudel, akdeniz ve akdeniz uygarlığı, 2 cilt şerif mardin, yeni osmanlı düşüncesinin doğuşu e.p.thomson, avam ve görenek

şevket pamuk, osmanlı-türkiye iktisat tarihi 1500-1914 perry anderson, postmodernitenin kökenleri

e. h.gombrich, sanatın öyküsü

robert a.nispet-tom b.bottomore, sosyolojik çözümlemenin tarihi, 2cilt thomas s.kuhn, bilimsel devrimlerin yapısı

taner timur, türk devrimi ve sonrası

idris küçükömer, düzenin yabancılaşması

paul baran-paul sweezy, tekelci kapitalizm

l.althusser-e.balibar, kapital'i okumak

l.althusser, marx için

ekrem akurgal, anadolu kültür tarihi

will durant, felsefenin öyküsü

claude cahen, türkler nasıl müslüman oldular

jean-paul roux, türklerin tarihi-pasifikten akdenize 2000 yıl

faruk sümer, oğuzlar

m.sherif-n.sanford-s.asch-s.milgram, otoriteryen kişilik tom bottomore, siyaset sosyolojisi

bertram d.wolf, devrimi yapan üç adam, lenin-troçki-stalin norman ıtzkowittz-vamık volkan, ölümsüz atatürk n.buharin, emperyalizm ve dünya ekonomisi

e. h.carr, bolşevik devrimi 3 cilt k.marx, ekonomi politiğin eleştirisine katkı

f. engels, ailenin özel mülkiyetin ve devletin kökeni v.i.lenin, materyalizm ve ampiriyokritisizm v.i.lenin, emperyalizm

leo huberman, feodal toplumdan 20. yüzyıla

perry anderson, gramsci: hegemonya, doğu batı sorunu ve strateji

şevket süreyya aydemir, tek adam, 3 cilt

hilmi ziya ülken, türkiye'de çağdaş düşünce tarihi, 2 cilt

sencer divitçioğlu, kök türkler (orta-asya türk imparatorluğu), vı-vııı.

yüzyıllar

mümtaz turhan, kültür değişmeleri

ismail kara, türkiye'de islâmcılık düşüncesi-metinler/kişiler, 3 cilt,

istanbul kitabevi yayınları

thomas moore, ütopya

niccolo machiavelli, prens

halil inalcık, osmanlı'da devlet-hukuk-adalet

halil inalcık, osmanlı imparatorluğu'nun ekonomik ve sosyal tarihi

1300-1600, cilt-ı

halil inalcık, osmanlı imparatorluğu'nun ekonomik ve sosyal tarihi 1600-1914, cilt-ıı

osman turan, selçuklar tarihi ve türk-islam medeniyeti

osman turan, türk cihan hakimiyeti mefkuresi, 2 cilt h.adams gibbons, osmanlı imparatorluğumun kuruluşu ilber ortaylı, türkiye teşkilat ve idare tarihi emre bağçe (der), frankfurt okulu gordon childe, tarihte neler oldu

stanford j.shaw-ezel kural shaw, osmanlı imparatorluğu ve modern türkiye, 2 cilt

edward h.carr, 1917-öncesi ve sonrası raymond aron, sosyolojik düşüncenin evreleri edward said, oryantalizm maurice duverger, sosyal bilimlere giriş anthony giddens, sosyoloji

s.canale-hobsbawm-hoffman-lewin-struve-kolesnitski, ilk sınıflı

toplumlar, asyagil üretim tarzı ve doğu despotizmi

f. carter-wolpe-laclau-taylor-mouzelis-ersoy, üretim tarzlarının

eklemlenmesi üzerine

j.texier, gramsci ve felsefe

carl von clausewitz, savaş üzerine

sun tzu, savaş sanatı

fernand braudel, maddi uygarlık- dünyanın zamanı fernand braudel, maddi uygarlık- gündelik hayatın yapıları fernand braudel, maddi uygarlık- mübadele oyunları norman davies, avrupa tarihi

ümit hassan, eski türk toplumu üzerine incelemeler korkut boratav, türkiye'de devletçilik

andre gunder frank-barry k. gills- ı.wallerstein,dünya sistemi z.brzezinski, büyük satranç tahtası ekrem akurgal, anadolu uygarlıkları

ekmeleddin ihsanoğlu (editör), osmanlı devleti ve medeniyeti tarihi, 2 cilt

paul kennedy, büyük güçlerin yükseliş ve çöküşleri

bernard lewis, modern türkiye'nin doğuşu

montesquieu, kanunların ruhu üzerine

s.g.agacanov, oğuzlar

s.g.klyashtorny-t.i.sultanov, türklerin üç bin yılı m.i.artamonov, hazar tarihi - türkler, yahudiler, ruslar alfred weber, felsefe tarihi titus livius, roma tarihi

v.diakov, ilkçağ tarihi

gordon child, doğu'nun prehistoryası

ümit hassan,eski türk toplumu üzerine incelemeler

w.barthold, islam medeniyeti tarihi

h. a.gibbons, osmanlı imparatorluğunun kuruluşu

j.p.von hammer, osmanlı devleti tarihi, 4 cilt

bernard lewis, istanbul ve osmanlı uygarlığı

ilber ortaylı, imparatorluğun en uzun yüzyılı

sabri ülgener, iktisadi çözülmenin ahlak ve zihniyet dünyası

m.fuat köprülü, bizans müesseselerinin osmanlı müesseselerine tesiri

george ostrogorsky, bizans devleti tarihi, türk tarih kurumu

henri pirenne, ortaçağ avrupası'nın ekonomik ve sosyal tarihi

arnold j. toynbee, tarih bilinci

s.freud, totem ve tabu

ernest von aster, bilgi teorisi ve mantık

e. p.thompson, teorinin sefaleti

phil slater, frankfurt okulu

hilmi ziya ülken, türkiye'de çağdaş düşünce tarihi hilmi ziya ülken, islam felsefesi

hilmi ziya ülken, anadolu kültürü ve türk kimliği üzerine franz babinger, fatih sultan mehmed ve zamanı necdet sakaoğlu, bu mülkün sultanları remzi oğuz arık, coğrafyadan vatana ımmanuel wallerstein, modern küresel-sistem samuel huntington, medeniyetler çatışması

a. gramsci, hapishane defterleri

ortadoğu tarihi

faiz türkan, filistin sorunu ve ortadoğu 1917-1967

yaşar yücel, timur' un ortadoğu - anadolu seferleri ve sonuçları

1393-1402

robert davokov, sovyetler birliği ve ortadoğu alain gresh, ortadoğu

nayif havatme, filistinde halk savaşı ve ortadoğu ramazan özey, dünya denkleminde ortadoğu

sömürge tarihi

hubert deschamps, sömürgeciliğin sonu rupert emerson, sömürgelerin uluslaşması

marc ferro, fetihlerden bağımsızlık hareketlerine sömürgecilik tarihi

h. kulke - d.rothermund, hindistan tarihi raimondo luraghi, sömürgecilik tarihi

tarih metodolojisi

raymond aron sosyolojik düşüncenin evreleri

max beer, hegel'in felsefesi ve marx'ın tarih anlayışı

ısiah berlin, bilimsel tarih anlayışı

marc bloch, tarihin savunusu ya da tarihçilik mesleği

fernand braudel, tarih üzerine yazılar

bryan magee, karl popper'in bilim felsefesi ve siyaset kuramı

peter burke - s.jones, tarih ve tarihçi

peter burke, tarih ve toplumsal kuram

alex callinicos, tarih yapmak

edward hallet carr, tarih nedir?

robin george collingwood, tarih tasarımı

robin george collingwood, tarih felsefesi üzerine denemeler

g. duby, tarih araştırmalarının fransa'da aldığı yönler, erken ortaçağ,

aşka dair ve diğer denemeler

ariel -will durant, tarih üzerine

ariel -will durant, tarihten dersler

m. duverger, metodoloji açısından sosyal bilimlere giriş

paul k. feyerabed, yönteme hayır

julien freund, beşeri bilim teorileri

eric hobsbawm, tarih üzerine

ibn'i haldun, mukaddime.

keith jenkins, tarihi yeniden düşünmek

imre lakatos-alan musgrove, bilginin gelişimi ve bilginin gelişimiyle ilgili teorilerin eleştirisi

karl raimond popper, tarihselciliğin sefaleti

erich rothacher, tarihselcilik sorunu

keat russell-john urry, bilim olarak sosyal teori

theda skocpol (editör), tarihsel sosyoloji: bloch'dan wallerstein'e

görüşler ve yöntemler

zeki velidi togan, tarihte usül

arnold j. toynbee, medeniyet yargılanıyor

hilmi ziya ülken, millet ve tarih şuuru

türk klasikleri

dede korkut oğuznameleri

nartlar - asetin halk destanı

maaday kara - altay destanı

ibn batuta seyahatnamesi

baburname - babur'un hatıratı

evliya çelebi seyahatnamesi

kıvami, fetihname

dede korkut hikayeleri

yusuf has hacip, kutadgu bilig

kaşgarlı mahmut, divanü lügati't-türk

mevlana, mesnevi

yusuf akçura, üç tarz-ı siyaset

ağaoğlu ahmet, üç medeniyet

ağaoğlu ahmet, devlet ve fert

ziya gökalp, türkçülüğün esasları

mithat cemal kuntay, üç istanbul

nahid sırrı örik, sultan hamid düşerken

sami paşazade sezai, sergüzeşt

mehmet akif ersoy, safahat

namık kemal, vatan yahut silistre,

şemsettin sami, taaşşuk-i tal'at ve fitnat

ahmet hamdi tanpınar, huzur

ahmet hamdi tanpınar, saatleri ayarlama enstitüsü

ömer seyfettin, hikayeler

abdülhak şinasi hisar, fehim bey ve biz

ahmet rasim, gülüp ağladıklarım

halid ziya uşaklıgil, aşk-ı memnu

refik halit karay, bugünün saraylısı

remzi oğuz arık, coğrafyadan vatana

reşat nuri güntekin, çalıkuşu

halide edip adıvar, türkün ateşle imtihanı

reşat ekrem koçu, fatih sultan mehmet

reşat ekrem koçu, osmanlı tarihinin panoraması

memduh şevket esendal, ayaşlı ile kiracıları

falih rıfkı atay, çankaya

sabahattin ali, kuyucaklı yusuf

sait faik abasıyanık, şahmerdan

peyami safa, dokuzuncu hariciye koğuşu

kemal tahir, devlet ana

kemal tahir, yorgun savaşçı

orhan kemal, 72.koğuş

tarık buğra, küçük ağa

samiha ayverdi, boğaziçinde tarih

yaşar kemal, yer demir gök bakır

yaşar kemal, demirciler çarşısı cinayeti

yaşar kemal, ince meme

çetin altan, bir avuç gökyüzü

ahmet hikmet müftüoğlu, çağlayanlar

nihal atsız, bozkurtların ölümü

reşat nuri güntekin, yaprak dökümü

yakup kadri karaosmanoğlu, yaban

yakup kadri karaosmanoğlu, kiralık konak

ziya gökalp, kızıl elma

attila ilhan, yaraya tuz basmak

attila ilhan, dersaadet'te sabah ezanları

kemal tahir, göl insanları

kemal tahir, kurt kanunu

kemal tahir, esir şehrin insanları

oğuz atay, tutunamayanlar

orhan kemal, murtaza

orhan kemal, bereketli topraklar üzerinde

ali şir nevai, leyla vü mecnun

hüseyin rahmi gürpınar, gülyabani

hüseyin rahmi gürpınar, kuyruklu yıldız altında bir izdivaç

aziz nesin, yaşar ne yaşar ne yaşamaz

aziz nesin, şimdiki çocuklar harika

aziz nesin, memleketin birinde

aziz nesin, tek yol

mehmet altay köymen, alpaslan ve zamanı

f. grenard/orhanyüksel, asya'nın yükselişi ve düşüşü nihat atsız, aşkpaşaoğlu tarihi

ahmet cevdet paşa/sadi ırmak-behçet kemal, cevdet paşa tarihinden

şeçmeler, 2 cilt

victor hugo/burhan toprak, doksanüç ihtilali sandor takats/s.karatay, macaristan türk alemi'nden çizgiler behçet kemal çağlar, malazgirt zaferi'nden istanbul'un fethi'ne abdülkadir inan, manas destanı abdülkadir inan, şamanizm

selahaddin tansel, mondros'dan mudanya'ya kadar, 4 cilt

ahmet uğur, osmanlı siyaset-nameleri

ahmet rasim/i.parmaksızoğlu, osmanlı tarihi (seçmeler)

ibrahim kafesoğlu, selçuklu tarihi

bahaeddin ögel, türk kültürünün gelişme çağları, 2 cilt

bahaeddin ögel, türk mitolojisi, 2 cilt

ahmet uğur, yavuz sultan selim'in siyasi ve askeri hayatı

yahya kemal beyatlı, aziz istanbul

ahmet hamdi tanpınar, beş şehir

yahya kemal beyatlı, eğil dağlar,

ahmet haşim, eşkal-i zaman

namık kemal, gülnihal

faruk nazif çamlıbel, han duvarları

muhittin sevilen, karagöz

yahya kemal beyatlı, kendi göz kubbemiz

ahmet haşim, muharrir bu ya

ahmet haşim, şehir mektupları

peyami safa, yalnızız

reşat nuri güntekin, yaprak dökümü

fatih rıfkı atay, zeytin dağı

son güncelleme ( cumartesi, 17 mayıs 2008 )

pencereyi kapat

türk tarihi

yaşar yücel, kanuni ile 46 yıl

yaşar yücel-ali sevim, fatih-yavuz-kanuni

fuzuli bayat, oğuz destan dünyası - oğuznamelerin tarihi, mitodolojik kökenleri ve teşekkülü ismail aka, timur ve devleti

v. v. barthold, orta asya türk tarihi hakkında dersler

v.v. barthold, moğol istilasına kadar türkistan

halil berktay, kabileden feodalizme

claude cahen, osmanlılardan önce anadolu'da türkler

gordon childe, doğu'nun prehistoryası

r. grousset, bozkır imparatorluğu

ümit hassan, eski türk toplumu üzerine incelemeler

baymirza hayit, türkistan, rusya ile çin arasında

ibrahim kafesoğlu, kutadgu bilig ve kültür tarihimizdeki yeri

ibrahim kafesoğlu, harezmşahlar devleti tarihi

ibrahim kafesoğlu, türk milli kültürü

ibrahim kafesoğlu, türkler ve medeniyet

ibrahim kafesoğlu, uygurlar

m. altay köymen, büyük selçuklu imparatorluğu tarihi m. altay köymen, selçuklu devri türk tarihi

akdes n. kurat, ıv-xvııı yüzyıllarda karadeniz'in kuzeyindeki türk kavimleri ve devletleri

akdes n. kurat, ıv-xvııı yüzyıllarda karadeniz'in kuzeyindeki türk

kavimleri ve devletleri

erdoğan merçil, gazneliler devleti tarihi

erdoğan merçil, müslüman-türk devletleri tarihi

gy. nemeth, atilla ve hunları

bahaeddin ögel, büyük hun imparatorluğu tarihi

bahaeddin ögel, islamiyetten önce türk kültür tarihi

bahaeddin ögel, türk kültürünün gelişme çağları

bahaeddin ögel, türk mitolojisi

bahaettin ögel, türk kültürünün gelişme çağları

faruk sümer, oğuzlar (türkmenler)

zeki v. togan, umumi türk tarihine giriş

osman turan, doğu anadolu'da türk devletleri tarihi

osman turan, selçuklular tarihi ve türk islâm medeniyeti

osman turan, selçuklular zamanında türkiye

m. çağatay uluçay, ilk müslüman türk devletleri

i. hakkı uzunçarşılı, anadolu beylikleri ve akkayonlu-karakoyunlu

devletleri

b. y. vladimirtsov, moğolların içtimai teşkilâtı william h. mcneill, dünya tarihi l. ligeti, bilinmeyen iç asya w.radloff, sibirya'dan

Ahmet Yıldız

Gerçekedebiyat.com

ÖNCEKİ HABER

BENZER İÇERİKLER

YORUMLAR

Yorum Yaz

Kişisel bilgileriniz paylaşılmayacaktır. Yorumunuz onaylandıktan sonra adınız ve yorumunuz görüntülenecektir. (*)