Arşiv

gerçekedebiyat ne yapmak istiyor? Okurlarımıza açık mektup...

gerçekedebiyat ne yapmak istiyor? Okurlarımıza açık mektup...
05-11-2016 03:00
11-02-2022 21:50

 

Gerçekedebiyat.com, hiç bir kurum veya kuruluşla doğrudan ya da dolaylı bir bağı bulunmayan, yazar Ahmet Yıldız’ın tasarlayıp kurduğu ve yayın yönetmenliğini yaptığı bağımsız bir bilgisunar sitesidir.


Gerçekedebiyat.com, düşünce ve düşünceyi açıklama özgürlüğünde taraftır. Her türlü şiddet, baskı ve sansüre karşıdır.

Sanat ve kültür insanlarının, her türlü soruşturma ve kovuşturmadan bağımsız, alabildiğine özgür olmalarını savunur.

Gerçekedebiyat.com sanat ve kültür insanlarının kendi sorumluluklarını bildiklerine inanır. Bu nedenle ülkesine, ulusuna, emekçi halkına ve doğal olarak insanlığın pek zorlu ama muazzam ilerlemesine zarar verecek anlayış ve davranışlardan uzak durur.

Gerçekedebiyat.com yazar ve şairleri, dünyayı yöneten egemenlerin oyunlarına hizmet edecek politikaların bir siyasetçisi olsalar bile, eğer "kötülük"ün organik bir parçası olup şiddeti destekler hale gelmemişlerse, yalnızca kendi içimizdeki işleyişle teşhir edilip eleştirilmesinden yanadır.

-Bu anlamda- gerçekedebiyat.com eleştirinin -her türlüsünden- yanadır. Eleştiride, Kant/Marx çizgisinden Kuçuradi'ye dek uzanan etik parantezin içindedir.

Gerçekedebiyat.com, tankıyla topuyla bölgemize, sınır hattımıza yerleşerek, başta mazlum Arap halkı olmak üzere bölgemizdeki tüm yoksul halklara kan kusturan ve daha kim bilir ne hain planlar peşinde emperyalizm denen olguya şiddetle karşıdır.

Gerçekedebiyat.com her türlü ideolojik saplantılardan uzak kalarak, kapitalizmin bin yıl daha yaşamasına sağlayacak emperyalist yalanlara alet olmaktan dikkatle kaçınır. Yazar ve şairlerimize nicedir musallat olmuş “çokkültürlülük”, “yerellik”, “özyönetim”, “özgürlükçü laiklik”, “özgürlükçü demokrasi” gibi göze kulağa hoş gelen ama boyalı birer “neoliberal” tuzaktan başka şey olmayan kavramlara önem vermez. Emperyalizmin renkli yayınlarındaki bu zehirli koroya katılmaz. Aylan bebeğin gerçek katillerini bilir ve o sessiz çığlığın yanında durur.

Başka halklara, başka dil ve kültürlere saygının, birincil olarak kendi diline, kendi kültürüne, kendi ülkesine, kendi halkına saygı ve sorumluluktan geçtiğini bilir.

Kendi halkına kendi kültürüne saygısız yazar ve şairin başka dil ve kültürlere de bir faydası dokunmaz. -Dokunsa dokunsa emperyalist politikalara faydası dokunur.-

Gercekedebiyat.com, anti emperyalist mücadeleyle tam bağımsız Türkiye anlayışıyla kurulmuş Cumhuriyetimize ve anti emperyalist mücadelesinde bu anlayışı ideolojisi yapmış önder, politik lider, yazar ve şairlere saygıda kusur etmez.

Emperyalizme bağımlı, emperyalizmin içselleştiği (diğer bir deyişle tam bağımsız olmayan) bir devlette yazar, şair sanatçı da bağımsız olamaz. Gerçek demokrasi ve özgürlük tam bağımsız bir ülke olmaktan geçer. Yazarlarına gerçek anlamda özgürlük tanıyan bir devlete sahip olmak ancak emperyalizme karşı mücadeleyi birinci sıraya koyarak, bu karşı duruşu bir kültür haline getirerek mümkündür. 
Düşünce özgürlüğü, "demokrasi" mücadelesi vs. anti emperyalist mücadeleden bağımsız düşünülemez. Bu bilinç ve duruştur ki tehlike anında, -büyük yazarımız Halide Edip gibi- bizi Ankara'ya yola çıkarır.   

Gerçekedebiyat.com Türkçe gibi dünyanın en özel, en güzel dilini kullandığı için gurur duyar ve bu dilin yarattığı muazzam kalıtı kendi kalıtı bilir. Bu gurur, kendi dilinden ve kültüründen gurur duyan başka uluslarınkinden ne eksik ne fazla bir gururdur.

Nazım Hikmet Türkçe'ye ne kadar saygı ve sevgi besliyorsa, Pablo Neruda Şili'sini ne kadar seviyor ve İspanyolcaya ne kadar saygı duyuyorsa, Aragon ne kadar Fransızca'yı seviyorsa biz de Türkçe'ye -onlardan ne fazla ne eksik-­ aynı duygular içindeyiz.

Gerçekedebiyat.com yazar ve şairleri, öncelikle içinden çıktıkları Türk ulusunun ve Türkçenin yazar ve şairi olduklarını, sonra evrenselleşerek diğer ulusların yazar ve şairi olunacağını bilir.

Böylece, Türk edebiyatına tüm tarihsel derinliğiyle sahip çıkar. Türk kültürünü, Türk ulusunun duygu ve düşüncelerini dünyanın diğer kültürlerine taşır. Gelecek “güneşli güzel günler”in kaynaşmasıdır bu.

Gerçekedebiyat.com sanat ve edebiyatın değerlerinden başka kimseye eyvallah dememiş modernist sanatçıların ruhunu taşır. Bu refleksle yayın yapar. Emek sömürüsünün karşısındadır. İnsanın insana kul olmadığı düzeni savunur. Kapitalizmi insanlık düşmanı bir sistem olarak değerlendirir. 

Ancak kapitalist düzen içinde yaşayan kapitalizm öncesi etnik gruplar, mezhepler gibi -"prekapitalist!"- güçlerin 21. yüz yıla egemen olma felaketine izin ver(e)mez. Aydınlanmanın yanındadır.

Yazar ve şairlerin -diğer sanatçılar gibi- toplumun en ileri unsurları olduğunu bilir. Gerçekedebiyat.com'un yazar ve şairleri bu sorumlulukla yazar. Edebiyatın ve sanatın değerlerini hiç bir kişisel (dünyevi!) çıkarın aracı yapmaz. Tek satırından bile taviz vermez.

gerçekedebiyat.com, "İkinci Yeni"nin öncülü Orhun Yazıtlarından, Dede Korkut Oğuznamelerinden, Kaşgarlı Mahmut'un inanılmaz çalışmasından bugüne Türk edebiyatının büyük bir edebiyat olduğunu bilir.

gerçekedebiyat.com bu büyüklüğü bozarak geniş kütleleri romancısız, şairsiz bırakan sahte edebiyatın şiddetle karşısındadır. 

 
Ahmet Yıldız
Yayın yönetmeni
                       

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ
Karikatürler