Atatürk'e dil uzatan bir meczup ve Fulbright Eğitim Komisyonu

Eleştiri

İlahiyatçı yazar Emine Şenlikoğlu, 'Atatürk ve İnönü’nün milli eğitimimizi ABD’ye teslim ettiği anlaşma 2023’te doluyor' demesi tepki çekti. Yaptığı konuşma 'sosyal medyada gündem' oldu.

Atatürk'e dil uzatan bir meczup ve Fulbright Eğitim Komisyonu

Emine Şenlikoğlu, Edessa TV’de geçen Aralık ayında "Milli Eğitim'de Amerika'nın pençeleri var. İstenilen dersler istenildiği gibi verilemiyor. 2023'te tamamlanıyor Atatürk'le İnönü'nün milli eğitimimizi Amerika'ya teslim ettiği anlaşma. 2023'te iktidara deist, ateist diye yoğun bir çalışma var. Bazıları uykuda, ama fırtına gibiler de var" diye konuştu.

Emine Şenlikoğlu bir şeyler duymuş ama karmakarışık etmiş: Sağlam bir dünya görüşü olmayınca dağınıklık normal!

Türkiye’de ‘dibine kadar İslamcı’ Emine Şenlikoğlu gibi meczuplar Cumhuriyet’i ve kurucu babalarını bir türlü kabul etmediler., biliyoruz. 

Doğal olarak herkes onu eleştiriyor. Ancak bilinen klişelerle, yüzeysel...:

Türkiye’de eğitim sistemini Atatürk değil ama İnönü ABD’ye 1949’da teslim etti. Bu doğrudur.

Türkiye’de Emine Şenlikoğlu gibi meczup tipler de işte bu anlaşmadan sonra önü açılan İslamcılıkla (İmam Hatiplerin yaygınlaşması) yeşerdiler!

Şimdi birden ABD karşıtı olmaya çalışan (AKP’nin ölçülü anti Amerikancılığına ayak uydurmaya çalışıyorlar) İslamcı bazı kişiler, solun yıllarca dile getirdiği çarpık anlaşmanın ürünü çarpık eğitim sistemimizi sanki eleştiriyor, ama Atatürk’e dil uzatarak halt karıştırıyorlar!

(Emine Şenlikoğlu’na gerçek İslamcı –Mursici– Mısırlı Müslüman Kardeşler taraftarı Sabır Meşhur’un Fulbright Komisyonuyla ilgili videolarını izlemeyi öneririz!)

FULBRİGH ANLAŞMASI

Amerikalı Senatör J. William Fulbright tarafından kurulan eğitim vakfı ABD emperyalizmin en şeytani akıl ürünü bir girişimdir.

Ülkeleri zorla silahla değil eğiterek fethetme, göçertme programıdır. Birkaç kuşağı etkisiz hale getirerek kafadanbacaklılaştırmak (mankurtlaşmak da diyebiliriz) ve bazı beyinleri devşirip istedikleri uygun mevkilere getirmek yöntemidir.

Senatör J. William Fulbright amacını açık açık söylediği halde bizdeki işbirlikçi kafalar bunu anlamak istememiş ve Türk halkının yüz yıllık geleceğini heba etmişlerdir.

“Bu mütevazı programın paha biçilemez hedefleri vardır, çünkü uluslararası ilişkilerin geçmişteki içi boş ve güce dayalı sistem yerine daha medeni, akılcı ve insani temeller üzerine kurulmasını başarmıştır. Ben bu işe başladığım zaman buna inandım ve hala inanıyorum.” (Senatör J. William Fulbright).

Fulbright
Senatör J. William Fulbright

Yani ABD'nin içimize topla tüfekle askeri üslerle girmedi; ilkin eğitim sistemimiz üzerinden girdi!

ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ ve EĞİTİM SİSTEMİ

Türkiye'de Büyük Atatürk'ün vefatının ardından başlayan "karşı devrim"in ilk adımı, Milli Eğitim sistemi üzerinden atıldı.

Cumhuriyetin şah damarları, Milli Eğitim sistemi üzerinden başlatılan karşı devrimle kesilirken, eğitim sistemindeki ilk 'katliam', Fulbright Anlaşması ile yapılıyordu. 

Bu anlaşmayla ABD, Türkiye'nin Milli Eğitim'ine el atarken, eğitim sistemindeki ulusal çizginin aşınmaya başladığı bir dönem başladı.

Köy Enstitülerinin kapatılmasını, İmam Hatiplerin çoğalmasını önerdiler!

Bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifiyle yazılmış tarih kitapları 1931 yılından 1949 yılına kadar orta öğrenimde ders kitabı olarak okutulmuştu. Bu kitapları resmen yasakladılar, eğitimden kaldırdılar.

SÜMERLERİN DİLİNİN EKLEMELİ TÜRKÇE OLDUĞU YAZIYORDU

Bu kitaplarda bulunan haritalar Atatürk tarafından çizilmiştir ve kitaplarda Türk uygarlığının ne kadar eski ve köklü olduğu anlatılmaktaydı.

Fulbright

Kitaplarda Anadolu'da Türklerin tarihinin Malazgirt savaşından çok eski olduğu anlatılırken, Sümer ve Asur medeniyetlerine ait bulunan tabletlerde Anadolu'da Ermeniler’den çok önce Türklerin olduğu, Turukki ve Turki uygarlıklarının varlığını, Sümerlerin dilinin eklemeli Türkçe olduğunu öğreniyoruz.

Bu kitapların yürürlükten kaldırılmasına yol açan anlaşma (yani Atatürk’ün Türk Milliyetçiliği fikir sistemini yok etmeyi planlayan bir anlaşma) olan ve ABD ile 27 Aralık 1949 tarihinde imzalanan ‘FULBRİGHT’ anlaşmasıdır.

Fulbright Antlaşması ile oluşturulan "Komisyon", Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim sistemini şekillendirdi. Anlaşma gereği komisyonun başkanlığını ABD’nin Türkiye’deki Büyükelçisi yaptı.

Fulbright komisyonu, ilkokuldan İmam Hatip’e kadar, tüm eğitim müfredatını belirliyor, yarısı ABD’lilerden oluşan komisyona ABD’nin Türkiye Büyükelçisi başkanlık ediyordu.

Anlaşma sonrasında kurulan Fulbright Komisyonu 8 üyeden oluşmaktadır ve komisyon üyelerinin yarısı yani 4 kişi Amerikalı'dır. Yapılan herhangi bir oylamada anlaşma sağlanamazsa ABD Büyükelçiliği oy kullanacaktır! İşte o tarihte maruz kaldığımız tehlikenin boyutu!

Dönemin Kültür ve Eğitim Bakanı Banguoğlu, Başbakanı Günaltay, Cumhurbaşkanı ise İsmet İnönü’ydü. Truman Doktrini gereği Milli Tarih öğrenmemizi engellediler, Atatürk’ün 10 yıllık emeği de heba edildi. (Bu kitaplar yakın zamanda Kaynak Yayınlarından 4 cilt olarak yayınlandı.)

Emine Şenlikoğlu’na –haklı olarak– laf yetiştiren çoğu kişi maalesef Atatürk’ün 10 yıl boyunca denetlediği eğitim sisteminde okutulan derslere –yine maalesef– Fulbright Komisyonunun yönettiği eğitim sistemimizin bir elması olarak rahatlıkla ‘ırkçı-faşist’ dersler diyebilir!

KEMALİST EĞİTİMİN TARİH DERSLERİ

I. CİLT
• İnsanlık tarihine giriş
• Kâinatın ve tabiatın oluşumu
• İnsanın Evrimi
• Türk tarihi ve medeniyeti
• Çin, Hun, İskit, Hint, Kalde, Elam, Asur, Mısır, Anadolu, Fenike, İbrani, İran, Ege, Etrüsk medeniyetleri

II. CİLT
• İslam tarihi
• Ortaçağ Asya ve Avrupa'sında Türk medeniyetleri
• İlk Müslüman Türk devletleri
• Ortaçağda Anadolu'da Türk devletleri

III. CİLT
• Osmanlı Devleti'nin kuruluşu, yükselişi ve gerilemesi
• 14. asırdan 19. asrın sonuna kadar Avrupa
• Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılması ve yıkılışı

IV. CİLT
• Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu
• İstiklal Harbi
• Devrimler ve reformlar

2022 YILI TÜRKİYE FULBRİGHT EĞİTİM KOMİSYONU ÜYELERİ

Yönetim Kurulu aşağıdaki Türk ve Amerikalı üyelerden oluşmaktadır:

John Thomas McCarthy, Yönetim Kurulu Başkanı, ING Bank Türkiye, İstanbul
Robert Hilton, Basın ve Halkla İlişkiler Müsteşarı, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği, Ankara
Daria Darnell, İstanbul Başkonsolosu, Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosluğu, İstanbul
Mark H. Butler, Mimar, Nedret & Mark Butler Tasarım Stüdyosu, İstanbul
Hasan Ünsal, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Genel Müdürü, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara
Emir Salim Yüksel, Kültürel Diplomasi Genel Müdür Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı, Ankara
Prof. Dr. M. Akif Kireçci, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara
Prof. Dr. Cemal Yıldız, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara

Edebudsman

Foto Galeri

Yorum

Yeni yorum ekle

Düz metin

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
  • Web sayfası adresleri ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantılara dönüşür.